Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1731-НС
София, 2 март 2023 г.

ОТНОСНО: утвърждаване на технически характеристики на хартиените бюлетини за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 19, чл. 261 и чл. 262 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Утвърждава технически характеристики и защитата на хартиените бюлетини за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. за гласуване в страната, съгласно утвърдените образци от ЦИК.
 2. При производството и отпечатването на хартиените бюлетини да се спазват следните изисквания:

  2.1. формат на хартиената бюлетина съгласно приложения № 1 и № 2;

  2.2. хартиените бюлетини се слепват в кочани по 100 бр. заедно, съгласно съответните изборни книжа, утвърдени от ЦИК.

 3. Приложенията не се публикуват.

Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1825-НС / 27.03.2023

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1711-НС от 27.02.2023 г., с което представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ) се регистрират като наблюдатели

 • № 1824-НС / 27.03.2023

  относно: регистрация на Европейска асоциация за защита на човешките права – България за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1822-НС / 24.03.2023

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения