Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1731-НС
София, 2 март 2023 г.

ОТНОСНО: утвърждаване на технически характеристики на хартиените бюлетини за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 19, чл. 261 и чл. 262 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Утвърждава технически характеристики и защитата на хартиените бюлетини за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. за гласуване в страната, съгласно утвърдените образци от ЦИК.
 2. При производството и отпечатването на хартиените бюлетини да се спазват следните изисквания:

  2.1. формат на хартиената бюлетина съгласно приложения № 1 и № 2;

  2.2. хартиените бюлетини се слепват в кочани по 100 бр. заедно, съгласно съответните изборни книжа, утвърдени от ЦИК.

 3. Приложенията не се публикуват.

Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3000-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

 • № 2999-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

 • № 2998 / 27.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

 • всички решения