Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1711-ПВР/МИ
София, 15 март 2012 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение № 183-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-854 от 14.03.2012 г. от ОИК - Кърджали, с приложено към него заявление от Венелина Петкова Милушева - член на ОИК - Кърджали, за изменение на Решение № 183-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК във връзка с промененото й фамилно име съгласно решение № 163 от 28.12.2011 г. на Районен съд - Кърджали; заверено копие от решение № 163 от 28.12.2011 г. на Районен съд - Кърджали; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от лична карта.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска изменение на Решение № 183-ПВР/МИ от 11 август 2011 г., като фамилното име на члена на комисията Венелина Петкова Чорбаджийска да се чете „МИЛУШЕВА" вместо „ЧОРБАДЖИЙСКА", и анулира издаденото й удостоверение № 11 от 01.09.2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения