Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1711-ПВР/МИ
София, 15 март 2012 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение № 183-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-854 от 14.03.2012 г. от ОИК - Кърджали, с приложено към него заявление от Венелина Петкова Милушева - член на ОИК - Кърджали, за изменение на Решение № 183-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК във връзка с промененото й фамилно име съгласно решение № 163 от 28.12.2011 г. на Районен съд - Кърджали; заверено копие от решение № 163 от 28.12.2011 г. на Районен съд - Кърджали; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от лична карта.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска изменение на Решение № 183-ПВР/МИ от 11 август 2011 г., като фамилното име на члена на комисията Венелина Петкова Чорбаджийска да се чете „МИЛУШЕВА" вместо „ЧОРБАДЖИЙСКА", и анулира издаденото й удостоверение № 11 от 01.09.2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения