Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 171-ЕП
София, 15 април 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-4 от 11.04.2014 г. от сдружение „Активно общество", представлявано от Радослав Георгиев Георгиев - председател на УС на сдружението, чрез пълномощника Андриан Станев Боянов, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на сдружението към 25.03.2014 г. по ф.д. № 32/2012 г., издадено от Видински окръжен съд; пълномощно от Радослав Георгиев Георгиев, представляващ сдружението, в полза на Андриан Станев Боянов и на 29 (двадесет и девет) лица - представители на сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО"; списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО" за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 29 упълномощени представители на сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО", както следва:

 

Име, презиме, фамилия ЕГН
1. Георги Ангелов Георгиев
2. Любомир Цветанов Василев
3. Красимир Владимиров Костадинов
4. Владислава Емилова Владиславова
5. Емилиян Емилов Григоров
6. Десислава Радославова Николичева
7. Борислав Иванов Милчев
8. Джована Емилова Аспарухова
9. Снежка Димитрова Ангелова
10. Росенка Райчева Младенова
11. Иво Пламенов Петков
12. Даниела Кирилова Илиева
13. Мария Кирилова Пантева
14. Илко Логинов Илиев
15. Веселин Емилов Славчев
16. Валентин Иванов Убин
17. Георги Веселинов Георгиев
18. Симеон Георгиев Георгиев
19. Огнян Василев Гергов
20. Павла Цветанова Цветкова
21. Цветан Каменов Цветков
22. Валя Георгиева Кръстева
23. Емил Петров Петров
24. Димитър Красимиров Асенов
25. Юлия Иванова Иванова
26. Александър Цветков Александров
27. Венелина Янкова Вътова
28. Доли Захариева Филипова
29. Емилия Тодорова Тошева

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения