Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1706-НС
София, 27 февруари 2023 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрацията на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

В Централната избирателна комисия на 27 февруари 2023 г. е постъпило заявление, подписано от Мария Петрова Колева в качеството й на председател и представляващ политическа партия „ПРАВОТО“, за заличаване на регистрацията на партията за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

С Решение № 1669-НС от 15 февруари 2023 г. на ЦИК партия „ПРАВОТО“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Централната избирателна комисия намира, че искането за заличаване регистрацията на партията е направено в срок, подписано е от представляващия партията, същото е основателно, поради което са налице условията за заличаване регистрацията на партията.

Предвид изложеното и на основание чл. 137, ал 1, 2 и 3 от Изборния кодекс и раздел ІX от Решение № 1595-НС от 6 февруари 2023 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на политическа партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. и анулира издаденото удостоверение № 13-П от 15 февруари 2023 г.

ВЪЗСТАНОВЯВА внесения депозит в размер на 2500 лева в 7-дневен срок от влизане в сила на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения