Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1704-МИ
София, 12 март 2012 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция от партии „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ” срещу решение № 309 от 5 март 2012 г. на ОИК – Бяла Слатина

Постъпило е писмо с вх. № 308 от 09.03.2012 г. на ЦИК от ОИК - Бяла Слатина. Към него е приложена жалба от представители на коалиция от партии „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ" с вх. № 290 от 07.03.2012 г. на ОИК - Бяла Слатина, срещу решение № 309 от 05.03.2012 г. на ОИК - Бяла Слатина.

С обжалваното решение ОИК - Бяла Слатина, е утвърдила разпределението и преразпределението на членовете на СИК, предложени от представители на субектите по чл. 32, ал. 2 от ИК.

Жалбоподателите твърдят, че решението е незаконосъобразно поради обстоятелството, че при разпределението на местата в СИК в кметство Бъркачево, община Бяла Слатина, ПП „Национално движение за стабилност и възход" е получила право на един член в състава на СИК.

При разглеждане на жалбата Централната избирателна комисия не прие решение по нея поради обстоятелството, че при гласуването не бе достигнато изискуемото мнозинство от две трети от членовете на комисията съгласно чл. 20, ал. 2, изр. първо от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 20, ал. 2, изр. второ от Изборния кодекс се смята, че е налице отказ.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения