Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 169-ЕП
София, 15 април 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Съхраняване на демократичните ценности“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-3 от 11.04.2014 г. от сдружение „Съхраняване на демократичните ценности", представлявано Андриан Станев Боянов- председател за регистрация с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени удостоверение за актуално състояние на сдружението № 629 от 4 април 2014 г. по ф.д. № 1/2013 г., издадено от Търговищки окръжен съд; пълномощно от Андриан Станев Боянов, представляващ сдружението, в полза на 32 (тридесет и две) лица - представители на сдружение „Съхраняване на демократичните ценности"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Съхраняване на демократичните ценности" за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 32 упълномощени представители на сдружение „Съхраняване на демократичните ценности", както следва:

 

Име, презиме, фамилия ЕГН
1. Христо Деянов Димитров
2. Денислава Стефанова Колева
3. Добринка Димитрова Радославова
4. Георги Петров Тодоров
5. Мария Теодосиева Костадинова
6. Илка Петрова Косева
7. Надежда Димитрова Стефанова
8. Ивета Маринова Димова
9. Мими Цветанова Корнажева
10. Весела Росенова Панкова
11. Косара Христофорова Христофорова
12. Тодор Пламенов Кръстев
13. Лора Христова Христова
14. Силвия Миронова Славкова
15. Михаела Валентинова Недялкова
16. Йоанна Росенова Панкова
17. Александър Стоянов Стоянов
18. Кристина Виолинова Янкова
19. Никол Драгославова Николова
20. Биляна Георгиева Чурова
21. Нарин Мейдиева Адемова
22. Снежина Милкова Чурова
23. Денислав Кирилов Николов
24. Марио Младенов Ценовски
25. Илко Цанков Марков
26. Атанас Цветомиров Първанов
27. Христо Руменов Христов
28. Георги Веселинов Георгиев
29. Ромина Николаева Романова
30. Гергана Николаева Романова
31. Ани Николова Аспарухова
32. Боряна Константинова Божинова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения