Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1678-НС
София, 15 февруари 2023 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на коалиция „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ“, подписано от Ирина Юлий Абаджиева Репуц и Владимир Чавдаров Симеонов – представляващи коалицията, заведено под № 8 на 15 февруари 2023 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение от 14.02.2023 г. за образуване на коалиция „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ“ между партия „Християндемократическа партия на България“ и партия „Свобода“ за общо участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията се представлява от Ирина Юлий Абаджиева Репуц и Владимир Чавдаров Симеонов – заедно и поотделно.

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Християндемократическа партия на България“ от 06.02.2023 г., издадено от СГС, VI-5 състав, по ф.д. № 657/2008 г.
 2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „СВОБОДА“ от 07.02.2023 г., издадено от СГС, VI-15 състав, по ф.д. № 360/2008 г.
 3. Удостоверение изх. № 48-00-33 от 07.02.2023 г. на Сметната палата на партия „Християндемократическа партия на България“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 4. Удостоверение изх. № 48-00-31 от 07.02.2023 г. на Сметната палата на партия „СВОБОДА“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 5. Образец от печата на партия „Християндемократическа партия на България“.
 6. Образец от печата на партия „СВОБОДА“.
 7. Образец от подписа на представляващия партия „Християндемократическа партия на България“.
 8. Образец от подписа на представляващия партия „СВОБОДА“.
 9. Образци от подписите на представляващите коалиция „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ“. Коалицията няма печат.
 10. Банков документ от „Централна кооперативна банка“ АД от 15.02.2023 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за участие в изборите за народни представители.
 11. Банкова референция с изх. № 2-СН-06 от 10.02.2023 г. от „Българо-американска кредитна банка“ АД за банкова сметка на името на партия „Християндемократическа партия на България“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.
 12. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.

Заявено е искане за наименование на коалицията в бюлетините по следния начин: ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ

При приемане на документите беше установено, че в представения

списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията, не е спазена разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6, както и на т. 23.6 от Решение № 1595-НС от 06.02.2023 г. на ЦИК. На заявителя са дадени указания да отстрани в определен срок констатираните нередности. Указанията не са изпълнени в дадения срок.

Предвид изложеното и на основание чл. 141, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Отказва да регистрира коалиция „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ“  за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

  относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

 • № 3487-МИ / 18.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

 • № 3486-МИ / 18.06.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

 • всички решения