Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1653-МИ
София, 3 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата по чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено от информационния сайт signal-news.com

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № С-109-6/03.11.2019 г. за извършено нарушение на забраната за публикуване на резултати от проучвания в изборния ден от информационния сайт signal-news.com на 3 ноември 2019 г.

Централната избирателна комисия извърши служебна проверка по подадения сигнал, при която установи, че на 3 ноември 2019 г. на интернет страницата на информационния сайт на signal-news.com е публикувана информация за наличие на резултати от проучвания в изборния ден под заглавие „Вече е ясно! Томов води убедително, пагубна загуба за Камбитов!“

Централната избирателна комисия приема, че публикуваната информация на интернет страницата на информационния сайт signal-news.com относно предварителни данни от резултатите от гласуването и от допитвания до общественото мнение по повод изборите за кметове на 3 ноември 2019 г. осъществява фактическия състав на нарушение на чл. 205, ал. 5 ИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 205, ал. 5 във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите за кметове, извършено на 3 ноември 2019 г. на информационния сайт signal-news.com.

На основание чл. 43, ал. 3 от Закона за административните нарушения и наказания възлага на МВР да установи пълната самоличност на собственика на онлайн изданието на https://signal-news.com.

След връщане на информацията от МВР относно самоличността на нарушителя оправомощава председателя на ЦИК да състави акт на лицето за установеното нарушение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения