Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1653-МИ
София, 3 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата по чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено от информационния сайт signal-news.com

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № С-109-6/03.11.2019 г. за извършено нарушение на забраната за публикуване на резултати от проучвания в изборния ден от информационния сайт signal-news.com на 3 ноември 2019 г.

Централната избирателна комисия извърши служебна проверка по подадения сигнал, при която установи, че на 3 ноември 2019 г. на интернет страницата на информационния сайт на signal-news.com е публикувана информация за наличие на резултати от проучвания в изборния ден под заглавие „Вече е ясно! Томов води убедително, пагубна загуба за Камбитов!“

Централната избирателна комисия приема, че публикуваната информация на интернет страницата на информационния сайт signal-news.com относно предварителни данни от резултатите от гласуването и от допитвания до общественото мнение по повод изборите за кметове на 3 ноември 2019 г. осъществява фактическия състав на нарушение на чл. 205, ал. 5 ИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 205, ал. 5 във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите за кметове, извършено на 3 ноември 2019 г. на информационния сайт signal-news.com.

На основание чл. 43, ал. 3 от Закона за административните нарушения и наказания възлага на МВР да установи пълната самоличност на собственика на онлайн изданието на https://signal-news.com.

След връщане на информацията от МВР относно самоличността на нарушителя оправомощава председателя на ЦИК да състави акт на лицето за установеното нарушение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1938-МИ / 19.01.2021

    относно: допускане на партия „Движение България на гражданите“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

  • № 1937-МИ / 19.01.2021

    относно: допускане на партия „ВОЛЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

  • № 1936-МР / 19.01.2021

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на общ местен референдум в следните населени места от община Несебър: гр. Обзор, с. Баня, с. Приселци, с. Раковсково, с. Емона, с. Паницово и с. Козница на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения