Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1649-МИ
София, 03.11.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Банско, област Благоевград

Постъпило е писмо по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-273 от 03.11.2019 г. от Александър Мацурев, упълномощен представител на ПП ГЕРБ, с предложение за назначаване на нов председател на ОИК – Банско.

Към предложението са приложени декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на предложения за председател Ивайло Иванов Арсениев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1 и т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА като председател на ОИК – Банско, област Благоевград, Ивайло Иванов Арсениев, ЕГН ….

На назначения председател на ОИК – Банско да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1682-НС / 14.11.2019

    относно: обявяване на Стоян Радков Божинов за народен представител в Първи изборен район – Благоевградски, в 44-то Народно събрание

  • № 1681-МИ / 14.11.2019

    относно: жалба от Венцислав Ангелов срещу решение № 174-МИ от 22.10.2019 г. на ОИК – Русе

  • № 1680-МИ / 14.11.2019

    относно: жалба от Румен Русев срещу решение № 190-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК – Русе

  • всички решения