Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1649-МИ
София, 3 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Банско, област Благоевград

Постъпило е писмо по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-273 от 03.11.2019 г. от Александър Мацурев, упълномощен представител на ПП ГЕРБ, с предложение за назначаване на нов председател на ОИК – Банско.

Към предложението са приложени декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на предложения за председател Ивайло Иванов Арсениев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1 и т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА като председател на ОИК – Банско, област Благоевград, Ивайло Иванов Арсениев, ЕГН ….

На назначения председател на ОИК – Банско да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2577-МИ / 03.10.2023

    относно: жалба от Румен Венциславов Пехливанов – кмет на община Рудозем, срещу решение № 56-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Рудозем

  • № 2575-МИ / 03.10.2023

    относно: жалба от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, представлявана от пълномощника Б И П , срещу решение № 87-МИ от 27.09.2023 г. на ОИК – Севлиево, община Габрово

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • всички решения