Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1647-МИ
София, 3 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено на интернет страницата Dnevnik.bg

В Централната избирателна комисия са постъпил сигнал с вх. № С-84-1 от 03.11.2019 г. за публикуване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод втория тур на изборите за кметове на 3 ноември 2019 г. в нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК на интернет страницата Dnevnik.bg.

Централната избирателна комисия извърши служебна проверка по подадения сигнал, при която установи, че в 11:27 ч. на 3 ноември 2019 г. на официалните Vibеr и Youtube профили на в. Дневник и са дадени линкове са публикувани предварителни резултати от гласуването за кандидатите за кмет на София: Йорданка Фандъкова – 54,5%, Мая Манолова – 42,4%; за кмет на Пловдив: Здравко Димитров – 56,9%, Славчо Атанасов – 38,4%; за кмет на Плевен: Георг Спартански – 52,3%, Мирослав Петров – 44,5%. Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма в изборния ден.

Централната избирателна комисия приема, че публикуваната информация на официалните Vibеr и Youtube профили на в. Дневник относно предварителни данни от резултатите от гласуването и от допитвания до общественото мнение по повод изборите за кметове на 3 ноември 2019 г. осъществява фактическия състав на нарушение на чл. 205, ал. 5 ИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 205, ал. 5 във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите за кметове, извършено в 11:27 ч. на 3 ноември 2019 г. от ИКОНОМЕДИА АД, ЕИК 131326269, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, Столична община, район „Средец“, ул. „Иван Вазов“ № 20, представлявано от управителя Галя Валентинова Прокопиева, ЕГН …, и Валентина Николова Цонова, ЕГН….

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави актове за установеното нарушение на ИКОНОМЕДИА АД, ЕИК 131326269, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, Столична община, район „Средец“, ул. „Иван Вазов“ № 20, представлявано от управителя Галя Валентинова Прокопиева, ЕГН …, и Валентина Николова Цонова, ЕГН….

УКАЗВА на електронното издание на ИКОНОМЕДИА АД незабавно да премахне от официалните Vibеr и Youtube профили на в. Дневник публикуваните данни и да преустанови публикуването на данни за резултатите от гласуването в деня на изборите за кметове на 3 ноември 2019 г.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения