Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1632-ПВР/МИ
София, 20 февруари 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Хаджидимово, област Благоевград, назначена с Решение № 139-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-843/20.02.2012 г. общинското ръководство на ПП „ГЕРБ" - Хаджидимово, подписано от председателя Кирил Пасков, за промени в ОИК - Хаджидимово, област Благоевград. Предлага се на мястото на члена на комисията Ангел Николов Ангелов да бъде назначена Иван Петров Шопов. Към предложението са приложени: заявление от Ангел Николов Ангелов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Иван Петров Шопов.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Хаджидимово, област Благоевград, Ангел Николов Ангелов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 10 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Хаджидимово, област Благоевград, Иван Петров Шопов, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения