Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1616-МИ
София, 6 февруари 2012 г.

ОТНОСНО: обработването на резултатите от произведените избори за кметове на кметства на 11 март 2012 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 284 във връзка с чл. 22, ал. 1, чл. 242, ал. 6, чл. 249 и чл 250 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

При произвеждане на изборите за кметове на кметства на 11 март 2012 г. и отчитане на резултатите от секционните избирателни комисии и общинските избирателни комисии в община Попово, в община Ценово, в община Садово, в община Роман, в община Хаджидимово и в община Елин Пелин да се привлече по един специалист с опит в компютърната обработка на данните от гласуването в изборите за кметове на кметства, с който да се сключи договор на основание чл 22, ал. 1 от ИК.

Възнаграждението да е в размер на 70 лв. за първи тур и 50 лв. за втори тур, ако се произвежда такъв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения