Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1613-МИ
София, 6 февруари 2012 г.

ОТНОСНО: използване на изборни книжа при произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и кметове

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 - 3 във връзка с чл. 12, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. При произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и кметове в периода след 9 ноември 2011 г до произвеждането на общите избори за общински съветници и кметове да се използват до изчерпване на количествата отпечатаните изборни книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. по образци, обнародвани в ДВ, бр. 50 от 01.07.2011 г., попр., ДВ, бр. 64 от 19.08.2011 г., попр. ДВ, бр. 67 от 30.08.2011 г.:

- Приложение № 18;

- Приложение № 21;

- от Приложение № 71 до Приложение № 91 включително.

2. Датата „23 октомври 2011 г.", там където е отпечатана, да се зачертава и да се изписва датата на новия или частичен избор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения