Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1602-МИ
София, 30 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: сигнал от Д. Д. за нарушения на правилата за предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпил сигнал с вх. № МИ-22-627 от 28.10.2019 г. от Д. Д.  за нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК за предизборна агитация 24 часа преди изборния ден.

Към сигнала са приложени две публикации на материал от официалната страница на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ www.vmro.bg, на 26 октомври 2019 г. в 10:34 ч., и в официалния профил на партията във социалната мрежа „Фейсбук“ на 26 октомври в 0:34 ч.

Госпожа Д. информира за предизборна агитация под формата на статия със заглавие „10 причини родителите да гласуват за ВМРО“, с автор А. У.. В сигнала си цитира пълният текст на публикацията, като смята за очевидно, че той представлява предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК, с което иска ЦИК да установи нарушение по чл. 182, ал. 4 ИК и да наложи санкция по чл. 480, ал. 2 ИК на нарушителя – партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“.

Авторът изказва мнение за десет причини, като български родител, да гласува за ВМРО. Описва приноса на лидера на ВМРО Красимир Каракачанов в качеството му на вицепремиер и министър на отбраната за спиране на Истанбулската конвенция и превес над публичния разгромяващ джендърите дебат, за премахването по негово настояване на джендър текстове, според които с използвани нецензурни думи „лесбийки и гейове“ трябва да учат децата на толерантност и полово равноправие.

Изтъква активната позиция на Ангел Джамбазки за осуетяването на това зло. ВМРО разбива градената дълги години „соросоидна мрежа на джендър октопода с властта“, която им е дадена от българските родители, българските гласоподаватели и българския народ.

Поставя в хипотеза читателите, ако на мястото на ВМРО като коалиционен партньор на ГЕРБ беше „джендър-обединението“ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, чиито лидери Христо Иванов и Радан Кънев многократно и публично подкрепят гей-парада и джендър-политиките, и тогава джендъри са щели да преподават на децата ни задължително обучение „ранно сексуално образование“ и „мастурбация до 4-годишна възраст“. Истанбулската конвенция е подписана от правителство, в което Христо Иванов и Радан Кънев са били коалиционни партньори, и е предстояло да бъде ратифицирана, ако те са били коалиционни партньори и в това правителство.

„НПО-октоподът“ на соросоидите е пуснал пипала в социалната система на Столична община и „други джендър преживяващи организации“. Изказва убеденост, че Карлос Контрера, втори в листата на ВМРО за общински съветници, ще продължи битката с тях и ще изясни какви привилегии са давани под масата на джендърите и какви пари са наливани от данъци. Тази битка ще се води заедно с българските родители и ВМРО. Ангел Джамбазки – кандидат за кмет на София, отхвърля „порочния детецентричен модел“. Родителите ще се чувстват сигурни с по-широко присъствие на представители на ВМРО в местната власт. Затова авторът изказва намерение, че ще гласува за ВМРО в София – за Ангел Джамбазки за кмет на София, и в „Младост“ – за Мария Цветкова за кмет на „Младост“. „Вярва им, познава ги лично.“

Централната избирателна комисия, след като се запозна със съдържанието на приложения материал, приема за установено следното:

Статията представлява агитационен материал по смисъл на § 1, т. 17 от ДР на ИК, тъй като под формата на изразено мнение авторът призовава и подтиква българските родители да подкрепят кандидата за кмет на София Ангел Джамбазки, кандидата за кмет на район „Младост“ Мария Цветкова и кандидата за общински съветник Карлос Контрера. Самото заглавие на статията „10 причини родителите да гласуват за ВМРО“ показва призив, насочен към българските родители, за подкрепа на кандидатите, участници в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“. Материалът от А. У. е публикуван на официалната интернет страница на партията в деня за размисъл – 26 октомври 2019 г., което е в нарушение на чл. 182, ал. 4 ИК. За да е налице нарушение на забраната за предизборна агитация, е достатъчно да бъде направено политическо внушение и то под всякаква форма. Забраната за агитация е установена, за да се даде възможност на избирателите в спокойна атмосфера да формират избора си.

От съдържанието на материала могат да се направят ясни изводи за нарушение на чл. 183, ал. 4 ИК в частта на забрана на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

Централната избирателна комисия счита, че в материала се накърняват добрите нрави по отношение на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, участваща в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., и нейните представляващи Христо Иванов и Радан Кънев.

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК се забранява използването на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. В понятието „добрите нрави“ попадат тези правила и норми, които бранят принципи и ценности, чието зачитане е в интерес на обществените отношения като цяло. В материала със заглавие „10 причини родителите да гласуват за ВМРО“ се нарушават правата на коалицията, тъй като по този начин се правят негативни внушения, което е недопустимо в условията на предизборна кампания.

От съдържанието на материала е видно, че се правят негативни квалификации и внушения относно хората с различна сексуална ориентация и организациите, които ги подкрепят.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 182, ал. 4, чл. 183, ал. 4 във връзка с чл. 480, ал. 2, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия реши:

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК, от Красимир Дончев Каракачанов, ЕГН …, представляващ партия „ВМРО – Българско национално движение“, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Пиротска“ № 5, ет. 5, изразяващо се в извършване на предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден, в публикация със заглавие „10 причини родителите да гласуват за ВМРО“, с автор А. У., на 26 октомври 2019 г. 10:34 часа, на официалната страница на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ www.vmro.bg.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установени нарушения на Красимир Дончев Каракачанов, представляващ партия „ВМРО – Българско национално движение“.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 19 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 10 членове и „ПРОТИВ“ 9 членове.

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК от Красимир Дончев Каракачанов, ЕГН …, представляващ партия „ВМРО – Българско национално движение“, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Пиротска“ № 5, ет. 5, изразяващо се в накърняване на добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите от коалиция „Демократична България – Обединение“, в публикация със заглавие „10 причини родителите да гласуват за ВМРО“, с автор А. У., на 26 октомври 2019 г. 10:34 часа, на официалната страница на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ www.vmro.bg

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установени нарушения на Красимир Дончев Каракачанов, представляващ партия „ВМРО – Българско национално движение“.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 18 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 11 членове и „ПРОТИВ“ 7 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 53, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс на сигнал от Д. Д. за нарушения на правилата за предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения