Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 159-ПВР/МИ
София, 10 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Угърчин, област Ловеч, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Угърчин, област Ловеч, от 03.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-74 от 09.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 26.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Угърчин.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Угърчин, област Ловеч, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Полина Василева Съботинова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Михайло Шишманов Габов

 

СЕКРЕТАР:

Маргарита Ичева Бочевска

 

ЧЛЕНОВЕ:

Цветомила Добромирова Братанова-

Павлова

 

 

Ивайло Павлинов Райновски

 

 

Димка Цветкова Вълкова-Бояджиева

 

 

Виктория Димитрова Гергова

 

 

Славка Стойчева Бешкова

 

 

Иво Младенов Славщенски

 

 

Марийка Велева Патаринска

 

 

Радион Стоянов Пелтешки

 

 

Владимир Илиев Миленов

 

 

Винка Илиева Лисичкова

 

 

Гина Христова Кочева

 

 

Добромир Пейчев Пейчевски

 

 

Пенка Недялкова Карабова

 

 

Младен Минков Близнаков

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения