Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1586-МИ
София, 30 януари 2012 г.

ОТНОСНО: приемане на Методика за определяне на резултатите от гласуването при произвеждането на нови или частични избори за общински съветници и кметове

На основание чл. 26, ал. 1, т. 27 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

При произвеждане на нови или частични избори за общински съветници и кметове да се прилага Методика за определяне на резултатите от гласуването за  общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. , приета с Решение № 17-МИ от 7 юли 2011 г. на ЦИК, обнародвана в „Държавен вестник" бр. 53 от 12 юли 2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения