Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 158-ПВР/МИ
София, 10 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Долни Дъбник, област Плевен, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение на кмета на община Долни Дъбник, област Плевен, от 02.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-9 от 03.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 01.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Долни Дъбник.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Долни Дъбник, област Плевен, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Павлина Гоцева Дескова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Николинка Николова Бонова

 

СЕКРЕТАР:

Ани Илиянова Димитрова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Здравко Кирилов Христов

 

 

Керана Костадинова Танова

 

 

Митко Николаев Иванов

 

 

Галя Парашкевова Христова

 

 

Стела Христова Матеева

 

 

Веселка Найденова Ангелова

 

 

Марияна Иванова Русинова

 

 

Антоанета Петрова Иванова

 

 

Лилия Венциславова Цочева

 

 

Дениска Стефанова Деянова

 

 

Северин Силиянов Илиев

 

 

Христо Иванов Иванов

 

 

Иван Петров Диков

 

 

Ценка Милкова Симеонова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения