Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1573-МИ
София, 15 ноември 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-304 от 10.11.2022 г. е постъпило предложение от Веска Димитрова Андонова – упълномощено лице от коалиция „БСП за България“, за попълване състава на ОИК – Ракитово. Предлага се на мястото на Яне Емилов Попов, чиито пълномощия са предсрочно прекратени с Решение № 1570-МИ от 08.11.2022 г. на ЦИК, за член на ОИК – Ракитово, да бъде назначена Мария Ангелова Пеева.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Мария Ангелова Пеева и пълномощно в полза на Веска Димитрова Андонова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Ракитово, област Пазарджик, Мария Ангелова Пеева, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2501-МИ / 25.09.2023

    относно: жалба от коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ чрез Е И М – упълномощен представител, срещу решение № 48-МИ от 21.09.2023 г. на ОИК – Елин Пелин

  • № 2500-МИ / 25.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Сърница, област Пазарджик

  • № 2499-МИ / 25.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Девин, област Смолян

  • всички решения