Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1571-ПВР/МИ
София, 12 януари 2012 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 194-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи допусната техническа грешка в Решение № 194-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. за назначаване състава на ОИК в община Созопол, област Бургас, както следва: ЕГН на члена на ОИК Красиана Георгиева Манолакиева е изписан грешно „ЕГН ..." вместо „ЕГН ...".

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 194-ПВР/МИ от 11 август 2011 г., като ЕГН на члена на комисията Красиана Георгиева Манолакиева вместо „ЕГН ..." да се чете „ЕГН ...". Анулира издаденото удостоверение № 17 от 01.09.2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения