Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1544-НС
София, 5 октомври 2022 г.

ОТНОСНО: жалба от Ц П М срещу решение № 132 от 02.10.2022 г. на Районна избирателна комисия – Варна

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба с вх. № НС-22-460 от 04.10.2022 г. от Ц       П        М       срещу решение № 132 от 02.10.2022 г. на Районна избирателна комисия – Варна

С обжалваното решение № 132 от 02.10.2022 г. РИК – Варна, е оставила жалба с вх. № 368/02.10.2022 г. на РИК от Ц    П        М       без уважение като неоснователна. В жалбата до РИК се твърди, че избирателят не е бил допуснат да гласува в секция № 55 в община Варна, тъй като се е легитимирал само с международен паспорт, а не с лична карта.

Централната избирателна комисия установи следното:

Жалбата е подадена от надлежна страна, с оглед на което е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна. Решение № 132 от 02.10.2022 г. на РИК – Варна, е в съответствие с материалния закон.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 132 от 02.10.2022 г. на Районна избирателна комисия – Варна.

Решението на РИК – Варна, подлежи на обжалване пред Административен съд – Варна, чрез РИК – Варна, в тридневен срок от обявяването на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения