Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1541-МИ
София, 25 август 2015 г.

ОТНОСНО: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на общите избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г., приети преди 10 август 2015 г. – датата на насрочване на изборите

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

При произвеждане на общите избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г.,  се прилагат и следните решения на ЦИК:

1. Относно грамажа на хартията за бюлетините - Решение № 618 от 1 юли 2014 г.

2. Относно преброяване на преференции (предпочитания) при произвеждане на избори с преференциално гласуване за народни представители и за общински съветници - Решение № 634-НС/МИ от 22 юли 2014 г. и Решение № 1124 от 29 септември 2014 г.

3. Относно определяне формата и структурирания електронен вид на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие общите и частични избори за общински съветници и за кметове - Решение № 643-МИ от 5 август 2014 г.

4. Относно определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независими кандидати в изборите за общински съветници и за кметове - Решение № 644-МИ от 5 август 2014 г.

5. Относно изискването към избирателите и към кандидатите за общински съветници и за кметове „да са живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място" като условие за упражняване право на глас и наличие на право за кандидатиране в изборите за общински съветници и кметове - Решение № 1482-МИ от 19 май 2015 г.

6. Относно определяне на населените места, в които се произвеждат избори за кметове на кметства, създадени по силата на закона - Решение № 1483-МИ от 19 май 2015 г.

7. Относно определяне на вида, цвета и размера на торбите, в които се поставят за съхранение изборните книжа и материали, и вида и размера на кутиите за поставяне на отрязъците с номерата на бюлетините при гласуването за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове -Решение № 1496-МИ от 23 юни 2015 г.

8. Относно утвърждаване на образци на указателни табели и табла за ОИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове - Решение № 1497-МИ от 25 юни 2015 г.

9. Относно утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове - Решение № 1502-МИ от 3 юли 2015 г.

10. Относно утвърждаване образци на изборните книжа за произвеждане на избори за общински съветници и кметове - Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

 

 


* Публикувано на

Свързани решения:

618/

634/

643-МИ/

644-МИ/

1124/

1482-МИ/

1483-МИ/

1496-МИ/

1497-МИ/

1502-МИ/

1512-МИ/

Календар

Решения

  • № 3135-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по осигуряване на машинното гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., съгласно техническите спецификации и условията на договорите, с две обособени позиции“

  • № 3134-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3133-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на коалиция „КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения