Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1535-НС
София, 2 октомври 2022 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 1 октомври 2022 г., за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Със свое Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г., изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г., № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526-НС и № 1530-НС от 1 октомври 2022 г., Централната избирателна комисия назначи съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

От ПП „Продължаваме промяната“ е представено предложение за замени на членове в секционни комисии, с входящ номер № НС-11-51/32 от 2 октомври 2022 г.

От Министерството на външните работи е постъпило писмо с предложения за замени и попълване на незаети места, с входящ № НС-04-01-38/13, НС-04-01-38/14 от 01.10.2022 г., НС-04-01-38/15 от 02.10.2022 г., НС-04-01-38/16 от 02.10.2022 г. и НС-04-01-38/17 от 01.10.2022 г.

След съобразяване на направените предложения и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г., изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г., № 1517-НС от 30 септември 2022 г, № 1526-НС и № 1530-НС от 1 октомври 2022 г. на Централната избирателна комисия относно съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., както следва:

 

Освобождава ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321800161, Ирландия, Дъблин (Посолство).

Назначава Руси Атанасов Енев, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321800161, Ирландия, Дъблин (Посолство).

 

Освобождава ГЕОРГИОС МАРАКИС, ЕГН … , като ЧЛЕН на СИК № 321800161, Ирландия, Дъблин (Посолство).

Назначава Лилиана Илиева Иванова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321800161, Ирландия, Дъблин (Посолство).

 

Назначава Бела Филипова Фиданова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323400303, Нидерландия, Хага 4.

 

Освобождава ДЕСИМИРА КРАСИМИРОВА АПОСТОЛОВА, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 322000185, Испания, Гандия 1.

Назначава Теодора Кирилова Александрова, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 322000185, Испания, Гандия 1.

 

Освобождава Светла Андонова Георгиева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 322000185, Испания, Гандия 1.

Назначава Живка Тръндева Димова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 322000185, Испания, Гандия 1.

 

Освобождава Росинка Иванова Лалова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 322000186, Испания, Гандия 2.

Назначава Ива Христова Йорданова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 322000186, Испания, Гандия 2.

 

Освобождава РАЛИЦА КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322000180, Испания, Валенсия (Генерално консулство 1).

Назначава Моника Бранимирова Петрова, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322000180, Испания, Валенсия (Генерално консулство 1).

 

Освобождава ТЕОДОРА ВИДЕВА ДИМИТРОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 322100235, Италия, Акония ди Куринга.

Назначава Галина Канева Караиванова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 322100235, Италия, Акония ди Куринга.

 

Освобождава БОРЯНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 322300263, Канада, Едмънтън.

Назначава Милка Йорданова Каранова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 322300263, Канада, Едмънтън.

 

Освобождава МЕЛИХА ЮСЕИН ОСМАН, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300648, Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 4 (Йорнек).

Назначава Севдие Хюсеин Сойдан, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300648, Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 4 (Йорнек).

 

Освобождава Георги Трифонов Георгиев, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300556, Турция, Балъкесир, Бандърма.

Назначава Ребия Юсеин Изетс, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300556, Турция, Балъкесир, Бандърма.

 

Освобождава МАЛИН ХИНЕВ АБАДЖИЕВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300557, Турция, Биледжик.

Назначава Мехмед Мехмед Ахмед, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300557, Турция, Биледжик.

 

Освобождава Любомир Златинов Богойчев, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300567, Турция, Бурса, район Йълдъръм.

Назначава Мелек Зеки Акьол, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300567, Турция, Бурса, район Йълдъръм.

 

Освобождава Ясен Александров Маринов, ЕГН … , като ЧЛЕН на СИК № 325300574, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре 2).

Назначава Татяна Ваклинова Туна, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300574, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре 2).

 

Освобождава ЕМИЛ НИКОЛАЕВ ЗАНОВ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300575, Турция, Бурса, район Кестел 1.

Назначава Йешим Неджметин Беделоглу, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300575, Турция, Бурса, район Кестел 1.

 

Освобождава Димитър Иванов Димитров, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300576, Турция, Бурса, район Кестел 2.

Назначава Tургай Али Керим, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300576, Турция, Бурса, район Кестел 2.

 

Освобождава ГАЛИН ГЕНАДИЕВ МИНЧЕВ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300577, Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 1).

Назначава Манчо Мартинов Манафов, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300577, Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 1).

 

Освобождава ЛЕНА СОНЕВА ДЖАНТЮРК, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300578, Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 2).

Назначава Кадрие Салимехмед Хаджиюсеин, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300578, Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 2).

 

Назначава Мюкерем Исмамилова Мустафова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300583, Турция, Бурса, район Нилюфер (Юзюнджюйъл).

 

Освобождава Петър Миленов Миланов, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300584, Турция, Бурса, район Нилюфер (Ючевлер).

Освобождава ПРЕСЛАВА ДРАГНЕВА ХРИСТОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300584, Турция, Бурса, район Нилюфер (Ючевлер).

Назначава ПРЕСЛАВА ДРАГНЕВА ХРИСТОВА, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300584, Турция, Бурса, район Нилюфер (Ючевлер).

Освобождава ВЕРГИНИЯ ЕВТИМОВА ЙОЗКАРДЕШ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300584, Турция, Бурса, район Нилюфер (Ючевлер).

Освобождава АЙГЮН ИСМЕТ БАЛЪКЧЪ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300584, Турция, Бурса, район Нилюфер (Ючевлер).

Назначава АЙГЮН ИСМЕТ БАЛЪКЧЪ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300584, Турция, Бурса, район Нилюфер (Ючевлер).

 

Назначава Гюлай Гюрселова Мурадова, ЕГН … , като ЧЛЕН на СИК № 325300584, Турция, Бурса, район Нилюфер (Ючевлер).

 

Освобождава АЙНУР ЮМЕР АХМЕД, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300593, Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар3).

Назначава Гюлназ Хасан Мехмед, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300593, Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар3).

 

Освобождава Елена Игнатова Савова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300595, Турция, Бурса, район Османгази (Оваакча 2).

Назначава Хамди Мехмед Дурмуш, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300595, Турция, Бурса, район Османгази (Оваакча 2).

 

Освобождава СИЛВИЯ МИЛКОВА СИМЕОНОВА БЕЙКОЗ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300712, Турция, Ялова, Алтънова (Субашъ).

Назначава Силвия Антонова Крумова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300712, Турция, Ялова, Алтънова (Субашъ).

 

Освобождава МУКАДИС НИЯЗИ ЮЗЕИР, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300713, Турция, Ялова, Чифтликкьой.

 

Освобождава ХАРДИ ХАРТМУТ НИГШ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100048, Германия ФР, Берлин 2 (Посолство).

Назначава Мария Калинова Кривачкова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100048, Германия ФР, Берлин 2 (Посолство).

 

Освобождава ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА НАЧЕВА, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 324700500, САЩ, Детройт, Мичиган.

Назначава Атанаска Илиева Генчева, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 324700500, САЩ, Детройт, Мичиган.

 

Освобождава ЕЛЕОНОРА ОГНЯНОВА ГАТЕВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 324700487, САЩ, Атланта, Джорджия.

Назначава Лилия Милкова Ганева – Раева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 324700487, САЩ, Атланта, Джорджия.

 

Освобождава Гергана Георгиева Палинкова, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300556, Турция, Балъкесир, Бандърма.

Освобождава БЮЛЯНТ РУХИЕВ ДАНДИНОВ– Раева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300556, Турция, Балъкесир, Бандърма.

Назначава БЮЛЯНТ РУХИЕВ ДАНДИНОВ– Раева, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300556, Турция, Балъкесир, Бандърма.

Назначава Галя Емилова Александрова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300556, Турция, Балъкесир, Бандърма.

 

Освобождава Антоанела Иванова Митева, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300568, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Деметевлер)

Освобождава НЕРИМАН НИЯЗИ ХАСАН, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300568, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Деметевлер).Бурса, район Йълдъръм (Деметевлер).

Назначава НЕРИМАН НИЯЗИ ХАСАН, ЕГН … , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300568, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Деметевлер).

 

Освобождава Веселин Бориславов Пауновски, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300678, Турция, Мугла.

Назначава Христо Стоянов Стефанов, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300678, Турция, Мугла.

 

Освобождава Милен Станчев Иванов, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300694, Турция, Одрин-2, Йъл Илкокулу.

Освобождава ДАНИЕЛА МИЛЧЕВА РАЙКОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300694, Турция, Одрин-2, Йъл Илкокулу.

Назначава ДАНИЕЛА МИЛЧЕВА РАЙКОВА, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300694, Турция, Одрин-2, Йъл Илкокулу.

 

Освобождава Санка Методиева Денчева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300697, Турция, Фетхие.

Назначава Ирена Росенова Василева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300697, Турция, Фетхие.

 

Освобождава Ани Севова Данева, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300677, Турция, Мерсин.

Назначава ДЖАВИД АХМЕДОВ ВЕЛИЕВ, ЕГН … , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300677, Турция, Мерсин.

 

Освобождава Георги Христов Каламеров, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300677, Турция, Мерсин.

Назначава БАХТИШЕН НОВМАНОВА ТУНЧ, ЕГН … , като СЕКРЕТАР на СИК № 325300677, Турция, Мерсин.

 

Освобождава СВЕТЛИН АНГЕОВ КРАСИМИРОВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300550, Турция, Анкара, Синджан Тандоган.

Освобождава ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ОГНЯНОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300550, Турция, Анкара, Синджан Тандоган.

Назначава ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ОГНЯНОВА, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300550, Турция, Анкара, Синджан Тандоган.

Освобождава Ива Владимирова Лазарова, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300550, Турция, Анкара, Синджан Тандоган.

Назначава СВЕТЛИН АНГЕОВ КРАСИМИРОВ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300550, Турция, Анкара, Синджан Тандоган.

Назначава Белгин Сюлейман Шакир, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300550, Турция, Анкара, Синджан Тандоган.

 

Освобождава НОРА ИВАНОВА БОГОЕВА, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 323400307, Нидерландия, Арнем.

Назначава Денис Петьов Христов, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 323400307, Нидерландия, Арнем.

 

 

Освобождава НАДЯ ИВАНОВА ЯНЕВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323400306, Нидерландия, Амстердам 2.

Назначава Стоян Йосифов Костов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323400306, Нидерландия, Амстердам 2.

 

Освобождава Нели Стоянова Георгиева, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300549, Турция, Анкара, общ. Пурсаклар, кв. Тепебашъ.

Назначава Нора Здравкова Ковачева, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300549, Турция, Анкара, общ. Пурсаклар, кв. Тепебашъ.

 

Освобождава ИБРАХИМ ХЮСНЮ ЧОЛАК, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300549, Турция, Анкара, общ. Пурсаклар, кв. Тепебашъ.

Назначава Мехнур Хюсеинова Александрова, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300549, Турция, Анкара, общ. Пурсаклар, кв. Тепебашъ.

 

Освобождава Лили Иванова Цветанова, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300670, Турция, Кютахя.

Назначава Маруся Алипиева Асенова, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300670, Турция, Кютахя.

 

Освобождава Румен Петров Цветанов, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300670, Турция, Кютахя.

Назначава Мустафа Юмер Мустафа, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300670, Турция, Кютахя.

 

 

Освобождава Таня Илиева Михова, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300613, Турция, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле2.

Назначава Гюлбие Насуф Местан, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300613, Турция, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле2.

 

Освобождава Валери Валентинова Димитрова, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300596, Турция, Бурса, район Османгази (Фатих).

Назначава Белгин Филипов Узунов, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300596, Турция, Бурса, район Османгази (Фатих).

 

Освобождава Георги Митков Савов, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300596, Турция, Бурса, район Османгази (Фатих).

Назначава Орхан Салимехмед Мустафа, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300596, Турция, Бурса, район Османгази (Фатих).

 

Освобождава Деян Христов Басмов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300596, Турция, Бурса, район Османгази (Фатих).

Назначава Джемиле Расим Манададжъ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300596, Турция, Бурса, район Османгази (Фатих).

 

Освобождава Тони Стоянов Тонев, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300596, Турция, Бурса, район Османгази (Фатих).

 

Освобождава Радостина Живкова Димитрова, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300614, Турция, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле 3.

Освобождава ПОЛИНА СТАНИСЛАВОВА ЗЛАТАРСКА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300614, Турция, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле 3.

Назначава ПОЛИНА СТАНИСЛАВОВА ЗЛАТАРСКА, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300614, Турция, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле 3.

 

Освобождава СЕВДАЛИН НАЙДЕНОВ РАДЕВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300666, Турция, Къркларели.

Освобождава БЕЛМА БЕРБЕР, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300666, Турция, Къркларели.

Назначава БЕЛМА БЕРБЕР, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300666, Турция, Къркларели.

 

Освобождава ПЛАМЕН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322200258, Йордания, Аман (Посолство).

Освобождава Боряна Венкова Захариева, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322100257, Италия, Фоджа.

Назначава Боряна Венкова Захариева, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322200258, Йордания, Аман (Посолство).

 

Освобождава Боряна Венкова Захариева, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322100257, Италия, Фоджа.

Назначава Пламена Петрова Апостолова, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК, № 322100257, Италия, Фоджа.

 

Освобождава СНЕЖАНА АНТОНОВА МАНАХОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321300147, Гърция, Солун (Генерално консулство).

Назначава Ася Василева Борисова- Мераки, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК, № 321300147, Гърция, Солун (Генерално консулство).

 

Освобождава ИЛИЯН ДЕЯНОВ ДЕЧЕВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325900737, Чехия, Прага (Посолство 1).

Назначава Силвия Петкова Пехливанова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК, № 325900737, Чехия, Прага (Посолство 1).

 

Освобождава СТАНИСЛАВ АНДРЕЕВ НЕДЕЛЧЕВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320200018, Австрия, Инсбрук.

Назначава Лилиана Вилиянова Михайлова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК, № 320200018, Австрия, Инсбрук.

 

Освобождава МАРТИН ВАЛЕНТИНОВ ДЖИНДЖИЕВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 322000184, Испания, Витория-Гастейс.

Назначава Красимир Симеонов Калеев, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК, № 322000184, Испания, Витория-Гастейс.

Освобождава РАДОСТИНА БОГДАНОВА КАРАДЖОВА, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 323600332, Норвегия, Ставангер.

Назначава Анушка Йорданова Добрева, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК, № 323600332, Норвегия, Ставангер.

 

Освобождава Мария Йовчева Иванова, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322100243, Италия, Милано (Българско училище 2).

Назначава Светлана Методиева Ванкова, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК, № 322100243, Италия, Милано (Българско училище 2).

 

Назначава Виктор Станиславов Даракчиев, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК, № 323400308, Нидерландия, Бреда.

 

Освобождава Жана Миткова Маразова, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300554, Турция, Балъкесир.

Назначава Ширин Рамадан Мартинова, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК, № 325300554, Турция, Балъкесир.

 

Освобождава Найме Хавана Рамадан, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300554, Турция, Балъкесир.

Назначава Юлия Михайлова Хаджиева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК, № 325300554, Турция, Балъкесир.

 

Освобождава ДЕСИСЛАВА МИЛЕВА ИВЕЛИНОВА, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300711, Турция, Ялова 2.

Назначава Садридин Селимов Исов, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК, № 325300711, Турция, Ялова 2.

Освобождава АСЕН ИРИНОВ ИВАНОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325900738, Чехия, Прага (Посолство 2).

Назначава Ирина Христова Иванова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК, № 325900738, Чехия, Прага (Посолство 2).

 

 

Освобождава Мила Владимирова Стоянова, ЕГН … , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300678, Турция, Мугла.

Назначава ИЛЬО АНДОНОВ АСЕНОВ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК, № 325300678, Турция, Мугла.

 

Освобождава Румяна Руменова Петрова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300560, Турция, Бурса, Караджабей.

Назначава Зюля Хасан Кескин, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК, № 325300560, Турция, Бурса, Караджабей.

 

Освобождава Евгени Йорданов Ненов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300560, Турция, Бурса, Караджабей.

Назначава Зелия Хасан Али, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК, № 325300560, Турция, Бурса, Караджабей.

 

Освобождава Николина Георгиева Иванова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300568, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Деметевлер).

Назначава Муазез Сюлейман Йозтюрк, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК, № 325300568, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Деметевлер).

 

Освобождава Йосиф Малинов Раденков, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300650, Турция, Истанбул, общ. Зейтинбурну.

Назначава Гюлсевер Хюдаимова Морфиадис, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК, № 325300650, Турция, Истанбул, общ. Зейтинбурну.

 

Освобождава СВЕТОСЛАВ ГАЛИНОВ ГОСПОДИНОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300650, Турция, Истанбул, общ. Зейтинбурну.

Назначава Нефие Юсеин Кьосе, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК, № 325300650, Турция, Истанбул, общ. Зейтинбурну.

Освобождава Иван Викторов Димитров, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300643, Турция, Истанбул, общ. Газиосманпаша 1.

 

 

Освобождава МУКАДЕС МЕХМЕД ШЕН, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300592, Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар2).

Освобождава ДИМИТРИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300592, Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар2).

Назначава ДИМИТРИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК, № 325300592, Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар2).

 

Освобождава Джанис Владимирова Саръиванова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300592, Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар2).

Назначава ЛЮБА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК, № 325300592, Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар2).

 

Освобождава Александър Бориславов Александров, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300607, Турция, Измир, Алиага.

Назначава Биляна Александрова Радева, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК, № 325300607, Турция, Измир, Алиага.

 

Освобождава СЕРГЕЙ ИВАНОВ ИВАНОВ, ЕГН … , като ЧЛЕН на СИК № 325300607, Турция, Измир, Алиага.

Назначава Неджатин Баки Ахмед, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК, № 325300607, Турция, Измир, Алиага.

 

 

Освобождава Красимир Николов Виденов, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300555, Турция, Балъкесир, Айвълък

Освобождава ДИАНА ДОЙЧИНОВА ДОЙЧЕВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300555, Турция, Балъкесир, Айвълък

Назначава ДИАНА ДОЙЧИНОВА ДОЙЧЕВА, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК, № 325300555, Турция, Балъкесир, Айвълък

Освобождава Екатерина Стоичкова Величкова, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300555, Турция, Балъкесир, Айвълък

Освобождава НЕЛИ СТЕФАНОВА БОТЕВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300555, Турция, Балъкесир, Айвълък

Назначава НЕЛИ СТЕФАНОВА БОТЕВА, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК, № 325300555, Турция, Балъкесир, Айвълък

 

Освобождава Магдалена Атанасова Козарева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300555, Турция, Балъкесир, Айвълък

 

Освобождава БИСЕР РУСИМОВ РУСИМОВ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300697, Турция, Фетхие

Освобождава Ирена Росенова Василева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300697, Турция, Фетхие

Назначава Ирена Росенова Василева, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК, № 325300697, Турция, Фетхие

 

Назначава Мария Иванова Иванова, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛна СИК, № 326000740, Швейцария, Берн (Посолство).

 

Освобождава МАРИЯ НЕНОВА ХАЙТЕР, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 326000740, Швейцария, Берн (Посолство).

Назначава Гергана Иванова Цоклинова, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК, № 326000740, Швейцария, Берн (Посолство).

 

Освобождава Митко Савов Атанасов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100054 Германия ФР, Аугсбург.

Назначава Божидар Стоянов Иванов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК, № 321100054 Германия ФР, Аугсбург.

 

Освобождава Гинка Димова Димитрова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300645, Турция, Есенюрт 1 /Кърач/.

Назначава Семра Себайдинова Шабанова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК, № 325300645, Турция, Есенюрт 1 /Кърач/.

 

Освобождава Марияна Димитрова Карагьозова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300645, Турция, Есенюрт 1 /Кърач/.

Назначава Вида Ташанова Златкова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК, № 325300645, Турция, Есенюрт 1 /Кърач/.

 

Освобождава АЙХАН НАЗИМ АКСУ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300647, Турция, Есенюрт 3 /Йорнек/.

Назначава Айдън Али Хадживейсал, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК, № 325300647, Турция, Есенюрт 3 /Йорнек/.

 

Освобождава ЕЛИН МАЛИНИВ АСЕНОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300657, Турция, Истанбул, общ. Силиври 1.

Назначава Светлин Веселинов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК, № 325300657, Турция, Истанбул, общ. Силиври 1.

 

Освобождава Наталия Кирилова Гюлемезова, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300658, Турция, общ. Силиври, кв. Алибей.

Назначава Мюрсел Сали, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК, № 325300658, Турция, общ. Силиври, кв. Алибей.

 

Освобождава Теню Георгиев Николов, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300686, Турция, общ. Чайърова-2.

Назначава Евгения Минчева Алипиева, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК, № 325300686, Турция, общ. Чайърова-2.

 

Назначава Гюнай Реджеб Бекир, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК, № 325300686, Турция, общ. Чайърова-2.

 

Освобождава Стефан Николов Димитров, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300686, Турция, общ. Чайърова-2.

Назначава Стоян Левенов Йорданов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК, № 325300686, Турция, общ. Чайърова-2.

 

Освобождава Ивайло Стоянов Гроздев, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300625, Турция, Истанбул, Генерално консулство.

Назначава Бедри Хюсеинов Мехмедов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК, № 325300625, Турция, Истанбул, Генерално консулство.

 

Освобождава Стефан Янков Ружев, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300685, Турция, общ. Чайърова-1.

Назначава Фатме Мехмед Халил, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК, № 325300685, Турция, общ. Чайърова-1.

Назначава Севдалина Андонова Яшар, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК, № 325300685, Турция, общ. Чайърова-1.

 

Освобождава ЕМИЛ МАРИНОВ ЙОРДАНОВ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300600, Турция, Гебзе 1.

Назначава Недим Неджатин Тахирюмер, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК, № 325300600, Турция, Гебзе 1.

 

Освобождава Велико Митков Минков, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300600, Турция, Гебзе 1.

Назначава Снежана Бисерова Райчева, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК, № 325300600, Турция, Гебзе 1.

 

Освобождава Ангел Свиленов Йовков, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300699, Турция, Чанаккале, общ. Гьокчеада.

Назначава Фирдес Халил Осман, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК, № 325300699, Турция, Чанаккале, общ. Гьокчеада.

 

 

Освобождава Мартин Петров Драгулев, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300636, Турция, Истанбул, общ. Авджълар-3.

Назначава Бенал Ремзи Юсеин, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК, № 325300636, Турция, Истанбул, общ. Авджълар-3.

 

Освобождава Димитър Иванов Бургазов, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300636, Турция, Истанбул, общ. Авджълар-3.

Назначава Филиз Мехмедова Чаушева, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК, № 325300636, Турция, Истанбул, общ. Авджълар-3.

 

 

Освобождава Фатме Юсеинова Бошнакова, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300631, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли-2.

Назначава Фикри Ибрахимов Керимов, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК, № 325300631, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли-2.

 

Освобождава Христо Георгиев Дерменджиев, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300642, Турция, Истанбул, общ. Бейликдюзю-2.

Назначава Илин Невенов Алипиев, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК, № 325300642, Турция, Истанбул, общ. Бейликдюзю-2.

 

Освобождава МАРТИН ЕМИЛОВ ВЛАДИМИРОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300642, Турция, Истанбул, общ. Бейликдюзю-2.

Назначава Нурсел Алиева Хюсеинова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300642, Турция, Истанбул, общ. Бейликдюзю-2.

 

Освобождава Ангел Иванов Ангелов, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300656, Турция, Истанбул, общ. Пендик, с. Курткьой, кв. Йенишехир.

Назначава Розалина Антимова Топалова, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300656, Турция, Истанбул, общ. Пендик, с. Курткьой, кв. Йенишехир

 

Освобождава Стилиян Станимиров Добрев, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300627, Турция, Истанбул, общ. Бакъркьой, кв. Атакьой.

Назначава Бенедие Себайдинова Юнузова, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300627, Турция, Истанбул, общ. Бакъркьой, кв. Атакьой.

 

Освобождава Пламен Николаев Пенчев, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300652, Турция, Истанбул, общ. Кючюкчекмедже.

Назначава Севинч Ниязи Шевкед, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300652, Турция, Истанбул, общ. Кючюкчекмедже.

 

Освобождава АЙТЕН АЛИЕВА АЛИЕВА, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300659, Турция, Истанбул, общ. Султанбейли.

Назначава Кадир Халил Мехмед, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300659, Турция, Истанбул, общ. Султанбейли.

 

Освобождава Михаил Димов Колев, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300639, Турция, Истанбул, общ. Байрампаша.

Назначава Хасан Юсуфов Нуриев, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300639, Турция, Истанбул, общ. Байрампаша.

 

Освобождава Валентин Любомиров Дончев, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300639, Турция, Истанбул, общ. Байрампаша.

Назначава Нигяр Байрям Али, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300639, Турция, Истанбул, общ. Байрампаша.

 

Освобождава Велислав Атанасов Димитров, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300635, Турция, Истанбул, общ. Авджълар-2.

Назначава Фари Реджеб Шевкед, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300635, Турция, Истанбул, общ. Авджълар-2.

 

Освобождава Георги Генчев Иванов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300635, Турция, Истанбул, общ. Авджълар-2.

Назначава Руси Аспарухов Янкулов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300635, Турция, Истанбул, общ. Авджълар-2.

Освобождава НИНА ХАБИЛОВА САЛИЕВА, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800414, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уолтъмстоу/Саут Уудфорд).

Назначава Гергана Илиева Димова, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800414, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уолтъмстоу/Саут Уудфорд).

 

Освобождава ПЕТРАНА СТОЯНОВА ПОПДИМИТРОВА-МАРКОВА, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800404, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Стратфорд 2).

Назначава Катя Йорданова Колева, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800404, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Стратфорд 2).

 

Освобождава МАРИНА КРЪСТЕВА ГОРДЕЕВА, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800404, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Стратфорд 2).

Назначава Мария Атанасова Захариева, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800404, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Стратфорд 2).

 

Освобождава БОЯН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 323800346, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бишъпс Стортфорд.

Назначава Антоанета Лазарова Симеонова, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 323800346, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бишъпс Стортфорд.

 

Освобождава СЕМИРАМИС АЛЕКСАНДРОВА ПОПОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800368, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кеймбридж 2.

Назначава Тодор Иванов Таушанов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800368, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кеймбридж 2.

 

Освобождава ИРИНА ХРИСТОВА МАРИНОВА-ЦВЕТАНОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800429, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Норич.

Назначава Мирела Живкова Желязкова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800429, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Норич.

 

Освобождава АСЕН КИРИЛОВ КОНЧЕВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800431, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Нюкасъл.

Назначава Боряна Георгиева Крипс, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800431, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Нюкасъл.

 

Освобождава КЪНЧО СТЕФАНОВ КРЪСТЕВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800431, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Нюкасъл.

Назначава Павлинка Антонова Галчева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800431, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Нюкасъл.

 

Освобождава АСЯ ДИМИТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА-СЛАВОВА, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800372, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ковънтри 1.

Назначава МАРИЯН КРАСИМИРОВ ХРИСТОЗОВ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800372, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ковънтри 1.

 

Освобождава ВЛАДИМИР ВЕЛИСЛАВОВ НИКОЛОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК №323800344, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бирмингам 1.

Назначава МАРИЯН КРАСИМИРОВ ХРИСТОЗОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК №323800344, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бирмингам 1.

 

Освобождава ЖЕЛЬО РАЙЧЕВ РАЙЧЕВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800380, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лийдс.

Назначава Минка Тихомирова-Кишнева, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 323800380, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лийдс

 

Освобождава КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800405, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон-Сърбитън.

Назначава Александър Димитров Захариев, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800405, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон-Сърбитън.

 

Освобождава МАРИЯ ДИМИТРОВА ГРАДИНАРОВА, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800440, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Рединг.

Назначава Румен Цвятков Кожухаров, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800440, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Рединг.

 

Освобождава ЕМИЛ ДИМИТРОВ АНТОНОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800394, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Кройдън).

Назначава Ростислав Иванов Димитров, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800394, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Кройдън).

 

Освобождава Адела Генчева Недева, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 323800396, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Норбъри).

Назначава Митко Сандов Иванов, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 323800396, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Норбъри).

 

Освобождава МИЛЕНА ПЛАМЕНОВА КИРИЛОВА, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800400, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Ромфорд).

Назначава Божидара Димитрова Андpеева, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800400, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Ромфорд).

 

Освобождава ЗДРАВКО НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800453, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Уотфорд.

Назначава Карина Стоянова Пазвантова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800453, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Уотфорд.

 

Освобождава АДРИАН ВЛАДИМИРОВ ФИЛИПОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800433, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Оксфорд.

Назначава Антонина Василевна Иванова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800433, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Оксфорд.

 

Освобождава ВАЛЕРИЯ ДАНАИЛОВА ВЕЛЧЕВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800425, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Манчестър 1.

Назначава ВАЛЯ ВЕНЦИСЛАВОВА СТАНЧЕВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800425, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Манчестър 1

 

Освобождава ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТРИНГОВ , ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800422, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 3).

Назначава Ася Живкова Ламбрева, ЕГН … , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800422, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 3).

 

Освобождава ИВАН ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800422, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 3).

Назначава Златина Стойнова Ангелова, ЕГН … , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800422, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 3).

 

Освобождава ЖИВКО ПЕЙЧЕВ ТОНЧЕВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800422, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 3).

Назначава Яна Стефанова Стоянова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800422, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 3).

 

Назначава Ваня Колева Фролошка, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800396, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Норбъри).

 

Назначава Тодор Великов Тодоров, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800428, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Милтън Кийнс.

 

Назначава Магдалена Иванова Хаджиева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800430, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Нотингам.

 

Освобождава МИРОСЛАВА ИВАНОВА МАРГГРАФ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320200006, Австрия, Брегенц.

Назначава ТАТЯНА ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320200006, Австрия, Брегенц.

 

Освобождава ИЛИЯН БОРИСЛАВОВ ТАСКОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100089, Германия ФР, Меминген.

Назначава ГАБРИЕЛА СВЕТОСЛАВОВА СТОЯНОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100089, Германия ФР, Меминген.

 

Освобождава Силвия Стефанова Арабова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300654, Турция, Истанбул, Кадъкьой, Сахрайиджедитмахалеси.

Назначава Цветан Найденов Петров, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300654, Турция, Истанбул, Кадъкьой, Сахрайиджедитмахалеси.

 

Освобождава Анна Петрова Зографова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300653, Турция, Истанбул, общ. Кагътхане.

Назначава Добринка Дойкова Христова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300653, Турция, Истанбул, общ. Кагътхане.

 

Освобождава Дора Стефанова Грудева, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300682, Турция, обл. Коджаели, гр. Измит.

Назначава ЮКСЕЛ АХМЕДОВ АДЕМОВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300682, Турция, обл. Коджаели, гр. Измит.

 

Освобождава КАДРИЕ ХЮСЕИН ТОПАЛОЛУ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300682, Турция, обл. Коджаели, гр. Измит.

Освобождава Румяна Петкова Сарийска, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300682, Турция, обл. Коджаели, гр. Измит.

Назначава Веселека Бориславова Бубова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300682, Турция, обл. Коджаели, гр. Измит.

 

Освобождава ЕВГЕНИЯ ОЛЕГОВНА ДАЙНЕКА, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 323300299, Молдова, Чадър-Лунга.

Назначава Вадим Олиферович, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 323300299, Молдова, Чадър-Лунга.

 

Освобождава Красимира Христова Михова, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300573, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре 1).

Назначава Гриша Илийчев Григоров, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300573, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре 1).

 

Освобождава Андрей Магриотов Едрев, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300637, Турция, Истанбул, общ. Арнавуткьой (Хадъмкьой).

Назначава Димитрина Георгиева Фан, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300637, Турция, Истанбул, общ. Арнавуткьой (Хадъмкьой).

2. Прилага списък на съставите на секционните избирателни комисии извън страната, назначени с Решение 1442-НС от 19.09.2022 г. актуализиран в съответствие с т. 1 от настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

1442-НС/

1461-НС/

1480-НС/

1517-НС/

1526-НС/

1530-НС/

1543-НС/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения