Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1442-НС
София, 19 септември 2022 г.

ОТНОСНО: назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г

С Решение № 1216-НС от 05.08.22 г. Централната избирателна комисия определи условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

С Решение № 1236-НС от 11 август 2022 г. и Решение № 1401-НС от 8 септември 2022 г. бяха определени местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

На 13 септември 2022 г. в изпълнение на чл. 102, ал. 1-5 от Изборния кодекс в Централната избирателна комисия се проведоха консултации за назначаване съставите на СИК извън страната между парламентарно представените партии и коалиции, с участието и на Министерството на външните работи. В хода на консултациите беше постигнато съгласие между участващите партии и коалиции.

 Като съобрази горното и постъпилите писмени предложения на партиите и коалициите за председатели, заместник-председатели, секретари и членове на секционните избирателни комисии и представените от  Министерството на външните работи предложения за попълване на незаетите места в съставите на секционните избирателни комисии и за резервни членове на СИК с писмо вх. № НС-04-01-38-2 от 16.09.2022 г,  на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. и обявява незаетите места съгласно приложението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

1461-НС/

1480-НС/

1517-НС/

1526-НС/

1530-НС/

1535-НС/

1543-НС/

Календар

Решения

  • № 1591-НС / 03.02.2023

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1590-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1589-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения