Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1461-НС
София, 22 септември 2022 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Със свое Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г., след проведени консултации с представители на парламентарно представените партии в 47-мото народно събрание и с участието на Министерството на външните работи и постигнато съгласие между участниците в консултациите, Централната избирателна комисия назначи съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

При постъпили предложения за промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната от участвалите в консултациите за определяне на съставите на СИК извън страната политически партии и коалиции и за назначаване на членове на СИК на непопълнените в Решение № 1442-НС позиции на членове на секционни избирателни комисии от Министерството на външните работи, Централната избирателна комисия в изпълнение на правомощията си по чл. 105 изр. трето от Изборния кодекс, извършва промените. Министерството на външните работи е представило своите предложения за попълване на незаетите позиции с писмо вх. № НС-04-01-38/3/ от 22 септември 2022 г., съответно са постъпили и предложения на партиите и коалициите, участвали в консултациите.

От ПП „Има такъв народ“ предложенията са постъпили в ЦИК с писма с входящи номера НС-10-41/1/, НС-10-41/2/, НС-10-41/3/ и НС-10-41/4/ от 21.09.2022 г.

От КП „ГЕРБ-СДС“ предложенията са постъпили в ЦИК с писма с входящи номера: НС-10-36/3/ и НС-10-36/4/ от 21.09.2022 г.

От КП „БСП за България“ предложенията са постъпили в ЦИК с писма с входящи номера НС-11-52/7/ от 19.09.2022 г. и НС-11-52/9/ от 21.09.2022 г.

От КП „Демократична България“ предложенията са постъпили в ЦИК с писма с входящи номера НС-11-50/2/, НС-11-52/8/ и НС-11-50/3/ от 21.09.2022 г. и НС-11-50/6 от 22.09.2022 г.

От ПП „Движение за права и свободи“ предложенията са постъпили в ЦИК с писмо с входящ номер НС-10-37/3/ от 21.09.2022 г.

От ПП „Възраждане“ предложенията са постъпили в ЦИК с писма с входящи номера НС-10-35/8/ и НС-10-42 от 21.09.2022 г.

От ПП „Продължаваме промяната“ предложенията са постъпили в ЦИК с писма с входящи номера НС-11-51/2/, НС-11-51/3/, НС-11-51/4/ и НС-10-37/4/ от 21.09.2022 г.

След съобразяване на направените предложения и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г., на Централната избирателна комисия и НАЗНАЧАВА съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., съгласно приложената таблица и както следва:

Освобождава Ралица Костадинова Ралева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800390, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Лондон (Ийлинг 1)

Назначава Александър Антонов Алексиев, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800390, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Лондон (Ийлинг 1)

                                      

Освобождава Марина Кръстева Гордеева, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800404, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Лондон (Стратфорд 2)

 

Освобождава Велина Димова Събева, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300552, Турция, Айдън.

Назначава Красимир Калудов Тодоров, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300552, Турция, Айдън.

 

Освобождава Христо Валериев Иванов, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300554, Турция, Балъкесир.

Назначава Вилина Тодорова Гърненкова, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300554, Турция, Балъкесир.

 

Освобождава Християн Първанов Великов, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300562, Турция, Бурса, Орхангази.

Назначава Димитър Стефанов Димитров, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300562, Турция, Бурса, Орхангази.

 

Освобождава Борис Бориславов Димитров, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300568, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Деметевлер).

Назначава Санка Методиева Денчева, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300568, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Деметевлер).

 

Освобождава Николай Велев Велев, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300591, Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар1).

Назначава Милена Райчева Царева, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300591, Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар1).

 

Освобождава Стоян Димитров Давичонов, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300603, Турция, Дидим.

Назначава Снежана Ангелова Димова, ЕГН … като СЕКРЕТАР на СИК № 325300603, Турция, Дидим.

 

Освобождава Нина Захариева Гергова, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300615, Турция, Измир, община Мендерес (кв. Гьоредже 1).

Назначава Жанет Иванова Георгиева, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300615, Турция, Измир, община Мендерес (кв. Гьоредже 1).

 

Освобождава Валентина Симеонова Александрова, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300616, Турция, Измир, община Мендерес (кв. Гьоредже 2).

Назначава Георги Ванков Табаков, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300616, Турция, Измир, община Мендерес (кв. Гьоредже 2).

 

Освобождава Спас Йорданов Генчин, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300617, Турция, Измир, община Мендерес, кв. Газипаша 1.

Назначава Цвета Илиева Ганчева, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300617, Турция, Измир, община Мендерес, кв. Газипаша 1.

 

Освобождава Стайко Христов Стайков, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300619, Турция, Измир, район Борнова 1.

Назначава Мария Димитрова Царева, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300619, Турция, Измир, район Борнова 1.

 

Освобождава Заприн Георгиев Караминов, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300621, Турция, Измир, район Борнова 3.

Назначава Стоянка Тодорова Русимова, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300621, Турция, Измир, район Борнова 3.

 

Освобождава Дарин Димитров Георгиев, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300632, Турция, Истанбул, общ. Картал 1.

Назначава Елена Емилова Полинчева, ЕГН … като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300632, Турция, Истанбул, общ. Картал 1.

Освобождава Любен Георгиев Георгиев, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300633, Турция, Истанбул, общ. Картал 2.

Назначава Жаклин Петрова Димитрова, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300633, Турция, Истанбул, общ. Картал 2.

 

Освобождава Добрин Христов Александров, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300643, Турция, Истанбул, общ. Газиосманпаша 1.

Назначава Иринка Николова Сарафова, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300643, Турция, Истанбул, общ. Газиосманпаша 1.

 

Освобождава Живка Христова Добрева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300644, Турция, Истанбул, общ. Газиосманпаша 2.

Назначава Мария Теохарова Сарафова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300644, Турция, Истанбул, общ. Газиосманпаша 2.

 

Освобождава Илиан Любомиров Иванов, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300646, Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 2 (Кърач).

Назначава Стоян Петров Угренов, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300646, Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 2 (Кърач).

 

Освобождава Чавдар Ангелов Николов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300646, Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 2 (Кърач).

Назначава Тодор Иванов Стоянов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300646, Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 2 (Кърач).

 

Освобождава Огнян Владимиров Митев, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300648, Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 4 (Йорнек).

Назначава ДИМИТРИНКА КОСТОВА ЯНАКИЕВА, ЕГН … като СЕКРЕТАР на СИК № 325300648, Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 4 (Йорнек).

 

Освобождава Мартин Янчев Тенев, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300648, Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 4 (Йорнек).

Назначава Димитър Янакиев Янакиев, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300648, Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 4 (Йорнек).

 

Освобождава Румен Янков Янков, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300652,Турция, Истанбул, общ. Кючюкекмедже 2.

Назначава Теохар Атанасов Сарафов, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300652, Турция, Истанбул, общ. Кючюкчекмедже 2.

 

Освобождава Георги Панайотов Славилов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300657, Турция, Истанбул, общ. Силиври 1.

Назначава Минка Желязкова Царева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300657, Турция, Истанбул, общ. Силиври 1.

 

Освобождава Даниел Христов Леков, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300661, Турция, Истанбул, общ. Султангази, Угур Мумджу махале.

Назначава СТЕФАН АНАСТАСОВ ЧОЛАКОВ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300661, Турция, Истанбул, общ. Султангази, Угур Мумджу махале.

 

Освобождава Иво Славчев Стефанов, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300664, Турция, Кешан.

Назначава ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА, ЕГН … като СЕКРЕТАР на СИК № 325300664, Турция, Кешан.

 

Освобождава Антон Кирилов Иванов, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300665, Турция, Коня.

Назначава Мария Анастасова Чолакова, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300665, Турция, Коня.

 

Освобождава Цанита Ангелова Павлова, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300672, Турция, Люлебургаз 2.

Назначава Петя Петрова Димитрова, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300672, Турция, Люлебургаз 2.

 

Освобождава Светлозар Маргаритов Симеонов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300678, Турция, Мугла.

Назначава Костадин Валентинов Димитров, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300678, Турция, Мугла.

 

Освобождава Владислав Лалов Лалов, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300685, Турция, обл. Коджаели, общ. Чайърова 1.

Назначава Васил Анастасов Чолаков, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300685, Турция, обл. Коджаели, общ. Чайърова 1.

 

Освобождава Валентин Василев Рудулов, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300692, Турция, Ергене (Улаш).

Назначава Албена Иванова Чолакова, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300692, Турция, Ергене (Улаш).

 

Освобождава Атанас Йорданов Атанасов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300699, Турция, Чанаккале, общ. Гьокчеада.

Назначава Тинита Павлова Бойчева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300699, Турция, Чанаккале, общ. Гьокчеада.

 

Освобождава Петър Колев Челибиев, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300700, Турция, Чанаккале, Меркез.

Назначава СЕВДЕЛИН ГЕОРГИЕВ ЛУНДЖОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300700, Турция, Чанаккале, Меркез.

 

Освобождава Павлина Николова Илиева, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300705, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 1.

Назначава КРИСТИАН НИКОЛАЕВ МАНОЛОВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300705, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 1.

 

Освобождава Едгар Армен Багданян, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300705, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 1.

Назначава Борислав Венциславов Везенков, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300705, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 1.

 

Освобождава Михайл Асенов Ангелов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300708, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 4.

Назначава Величка Костадинова Чолакова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300708, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 4.

 

Освобождава Сюзанна Хачатрян, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300710, Турция, Ялова.

Назначава РАДОСЛАВ СТЕФАНОВ ЧОЛАКОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300710, Турция, Ялова.

 

Освобождава Вероника Христова Стойкова, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300713, Турция, Ялова, Чифтликкьой.

Назначава Евдокия Радославова Христова, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300713, Турция, Ялова, Чифтликкьой.

Освобождава Радион Александрович Полищук, ЕГН … като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300575, Турция, Бурса, район Кестел 1.

Назначава Мариана Стефанова Бънева-Попова, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300575, Турция, Бурса, район Кестел 1.

 

Освобождава Анастасия Сергеевна Гоженко, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300573, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре 1).

Назначава Добринка Кръстева Спиридонова, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300573, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре 1).

 

Освобождава Стоян Иванов Тодоров, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300618, Турция, Измир, община Мендерес, кв. Газипаша 2.

Назначава Теодор Валентинов Георгиев, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300618, Турция, Измир, община Мендерес, кв. Газипаша 2.

 

Освобождава Илия Христов Илиев, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300631, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 2.

Назначава Петя Василева Стоянова, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300631, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 2.

 

Освобождава Милан Василев Благоев, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300645, Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 1 (Кърач).

Назначава Руска Радославова Манолова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300645, Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 1 (Кърач).

 

Назначава Петя Николова Николова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300562, Турция, Бурса, Орхангази.

 

Назначава Мария Петкова Родозова, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321100103, Германия ФР, Регенсбург 1.

 

Освобождава Ивона Калоянова Данева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100095, Германия ФР, Мюнстер (Почетно консулство).

Назначава Тошко Николов Дурдов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100095, Германия ФР, Мюнстер (Почетно консулство).

 

Освобождава Цветана Георгиева Калинина-Стоенчева, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 320200008, Австрия, Виена (Посолство).

Назначава Виктор Ангелов Тончев, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 320200008, Австрия, Виена (Посолство).

 

Назначава Здравко Каменов Николов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320200012 Австрия, Виена - 13-ти Бецирк.

 

Назначава Николай Насков Атанасов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320200013, Австрия, Виена - 22-ри Бецирк.

 

Назначава Ангел Тодоров Ангелов, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 320200014, Австрия, Виена - Дом Витгенщайн.

 

Назначава Светослава Димитрова Петрова-Брюклер, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320200019, Австрия, Клагенфурт.

 

Назначава Димитър Ангелов Бацанов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320800031, Белгия, Антверпен 2 - Берхем.

 

Назначава Магдалена Георгиева Димитрова, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321100051, Германия ФР, Берлин 5 - Адрес извън посолството.

 

Освобождава Александър Бойков Благоев, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321100071, Германия ФР, Ерфурт 1.

Назначава Александър Бойков Благоев, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321100071, Германия ФР, Ерфурт 1.

 

Освобождава Моника Ангелова Манукян, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321100111, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 2).

Назначава Елена Пламенова Басквит, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321100111, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 2).

 

Назначава Михаил Атанасов Колев, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100115, Германия ФР, Хайделберг.

 

Назначава Станислав Петров Петров, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100122, Германия ФР, Щутгарт 2.

 

Назначава Ивелина Божидарова Караджова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100123, Германия ФР, Щутгарт 3.

 

Назначава Пепа Иванова Караделева, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322000176, Испания, Барселона (Генерално Консулство 1).

 

Назначава Евгени Ангелов Илиев, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 322000182, Испания, Валядолид.

 

Назначава Нина Георгиева Димитрова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323400306, Нидерландия, Амстердам 2.

 

Назначава Денис Петков Христев, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800351, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бристол 1.

 

Назначава Стефан Иванов Бозаджиев, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800382, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Баркинг 1).

 

Назначава Атанаска Иванова Порязова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800384, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Баркинг 3).

 

Назначава Ани Николаева Григорова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800395, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Лондон (Лейтънстоун).

 

Назначава Живко Пейчев Тончев, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800386, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Барнет и Енфийлд.

 

Назначава София Тянкова Димова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800398, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 2).

 

Назначава Елина Данчева Стоянова, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800414, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уолтъмстоу/Саут Уудфорд).

Назначава Георги Боянов Тодоров, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800415, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Ууд Грийн).

 

Назначава Десислава Иванова Кючукова, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 323800416, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Лондон (Фелтъм).

 

Назначава Мартина Седефова Билянска, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800417, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Лондон (Финсбъри Парк).

 

Назначава Лора Лозкова Димитрова, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 323800418, Обединено кралство Великобритания и СевернаИрландия, Лондон (Хароу).

Назначава Стефка Павлова Курбанова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800418, Обединено кралство Великобритания и СевернаИрландия, Лондон (Хароу).

 

Назначава Анна Колева Севов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800419, Обединено кралство Великобритания и СевернаИрландия, Лондон (Хаунслоу).

 

Назначава Полена Пламенова Лилянова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800420, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 1).

 

Назначава Алекс Александров Асенов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800421, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 2).

 

Назначава Мария Димитрова Чардакова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 324300422, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 3).

 

Назначава Весела Даниелова Вукова, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800423, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 4).

 

Назначава Паола Иванова Згурова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800423, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 4).

 

Назначава Мирослав Филчев Филчев, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800428, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Милтън Кийнс.

 

Назначава Кристиян Кираджиев, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800430, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Нотингам.

 

Назначава Николай Георгиев Кирилов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800430, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Нотингам.

 

Назначава Розалия Митева Циканделова, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 323800431, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Нюкасъл.

 

Назначава Николинка Благоева Благоева, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 323800443, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Саутхемптън.

 

Назначава Аксел Себахатин Муталиб, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800449, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Тънбридж Уелс.

 

Назначава Здравко Николаев Георгиев, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800453, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Уотфорд.

 

Назначава Мирослав Милков Иванов, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800456, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Хемел-Хемпстед.

 

Назначава Карло Димитров Палма, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800459, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 1.

 

Назначава Елица Красимирова Якимов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800462, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Честър.

 

Назначава Чавдар Валериев Здравков, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 324700487, САЩ, Атланта, Джорджия.

 

Назначава Елеонора Огнянова Гатева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 324700487, САЩ, Атланта, Джорджия.

 

Назначава Милен Петков Райчев, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 324700490, САЩ, Бостън - Нютън.

 

Назначава Анастасия Тодорова Деуит, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 324700490, САЩ, Бостън - Нютън.

 

Назначава Татяна Петкова Димитрова, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324700493, САЩ, Вашингтон (Посолство 1 ).

 

Назначава Анета Димитрова Великова-Ганджева, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324700496, САЩ, Денвър, Колорадо.

 

Назначава Надежда Георгиева Мешкова, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 324700505, САЩ, Лос Анджелис (Генерално консулство).

 

Назначава Любен Кирилов Мирчев, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324700506, САЩ, Маунт Проспект, Илинойс.

 

Назначава Антонина Паскалева Паскалева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 324700507, САЩ, Маями - Форт Лодърдейл, Флорида.

 

Назначава Ани Михайлова Петрова-Сотирова, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325200515, САЩ, Ню Йорк (Генерално консулство).

 

Назначава Евгени Владимиров Богомолов, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324700516, САЩ, Ню Йорк, Куинс.

 

Назначава Таня Иванова Оцетарова, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 324700531, САЩ, Сънивейл - Сан Хосе, Калифорния.

 

Назначава Ясен Любомиров Симеонов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 324700531, САЩ, Сънивейл - Сан Хосе, Калифорния.

 

Назначава Елена Кирилова Нейчева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 324700532, САЩ, Финикс, Аризона.

 

Назначава Георги Христов Шкутов, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 324700536, САЩ, Чикаго (Генерално консулство).

 

Освобождава Гюрга Атанасова Стоева, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 323800413, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Лондон (Уолтъмстоу).

Назначава Румяна Борисова Цонева, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 323800413, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Лондон (Уолтъмстоу).

 

Освобождава Лидия Йосифова Мусова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321300126, Гърция, Атина (Посолство 1).

Назначава Бонка Владимирова Гецова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321300126, Гърция, Атина (Посолство 1).

 

Освобождава Камен Богданов Ангелов , ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300127, Гърция, Атина (Посолство 2).

Назначава Стела Данева Кючукова, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300127, Гърция, Атина (Посолство 2).

 

Освобождава Доника Станкова Карачорска, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100070, Германия ФР, Дюселдорф 2.

Назначава Таня Димитрова Тодорова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100070, Германия ФР, Дюселдорф 2.

 

Освобождава Николай Добрев Тодоров, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320800032, Белгия, Антверпен 3 - Мерксем.

Назначава Красимира Георгиева Соградиева, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320800032, Белгия, Антверпен 3 - Мерксем.

Освобождава Йона Йорданова Генчева, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325600719, Франция, Париж (Посолство 1).

Назначава Йона Йорданова Генчева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325600721, Франция, Париж (Посолство 3).

 

Освобождава Йоана Иванова Бенчева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325600721, Франция, Париж (Посолство 3).

Назначава Йоана Иванова Бенчева, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325600719, Франция, Париж (Посолство 1).

 

Назначава Цветан Найденов Цветанов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320200007, Австрия, Велс.

 

Назначава Кристина Ивова Косовска, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320200008, Австрия, Виена (Посолство).

 

Назначава Симона Димитрова Йонкова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320200009, Австрия, Виена (Посолски комплекс) - ПК Нашмаркт.

 

Назначава Татяна Петрова Янкова, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320200010, Австрия, Виена - 9-ти Бецирк.

 

Назначава Евгения Кирилова Ненкова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320200011, Австрия, Виена - 10-ти Бецирк.

 

Назначава Маринела Бориславова Димитрова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320200012, Виена - 13-ти Бецирк.

 

Назначава Калин Ангелов Тодоров, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320200013, Австрия, Виена - 22-ри Бецирк.

 

Назначава Мирела Людмилова Александрова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320200014, Австрия, Виена - Дом Витгенщайн.

 

Назначава Тюркян Керимова Чакърова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320200017, Австрия, Залцбург.

 

Назначава Даниела Здравкова Милушева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320200019, Австрия, Клагенфурт.

Назначава Галина Марчева Георгиева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320800031, Белгия, Антверпен 2 – Берхем.

 

Назначава Йоана Николаева Стефанова, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 320800033, Белгия, Брюксел (Посолство 1).

 

Назначава Димитър Милков Патишанов, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320800043, Белгия, Маасмехелен.

 

Назначава Даниела Иванова Георгиева, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 320800044, Белгия, Хаселт.

 

Назначава Ервант Кехам Бабикян, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 321000046, Бразилия, Сао Пауло.

 

Назначава Александра Милкова Димитрова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100047, Германия ФР, Берлин 1 (Посолство).

 

Назначава Мария Георгиева Станишева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100049, Германия ФР, Берлин 3 (Посолство).

 

Назначава Десислава Валериева Димитрова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100050, Германия ФР, Берлин 4 (БКИ) (Посолство).

 

Назначава Каролина Георгиева Калоянова, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321100051, Германия ФР, Берлин 5 - адрес извън посолството.

 

Назначава Мария Миткова Тодорова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100051, Германия ФР, Берлин 5 - адрес извън посолството.

 

Назначава Ганчо Савин Савов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100052, Германия ФР, Берлин 6 - адрес извън посолството.

 

Назначава Слав Емилов Перчински, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100052, Германия ФР, Берлин 6 - адрес извън посолството.

 

Назначава Карина Ивелинова Николова , ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 321100053, Германия ФР, Берлин 7 – адрес извън посолството.

 

Назначава Нели Теодосиева Венкова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100053, Германия ФР, Берлин 7 – адрес извън посолството.

 

Назначава Гюлтен Амза Мехмед, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100055, Германия ФР, Бон.

 

Назначава Асен Чапаев, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100056, Германия ФР, Бремен 1.

 

Назначава Евгени Стоилов Колев, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100059, Германия ФР, Вюрцбург 1.

 

Назначава Джеватин Мехмедов Мехмедов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100063, Германия ФР, Дитценбах 2.

 

Назначава Стойчо Йорданов Димитров, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321100067, Германия ФР, Дрезден 2.

 

Назначава Антон Златинов Тенев, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100071, Германия ФР, Ерфурт 1.

 

Назначава Ивайло Валентинов Симеонов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100072, Германия ФР, Есен 1.

 

Назначава Димитър Маринов Димитров, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100074, Германия ФР, Карлсруе 1.

 

Назначава Мариян Иванов Иванов, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321100078, Германия ФР, Кьолн 2.

 

Назначава Росица Димитрова Комитова, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321100079, Германия ФР, Лайпциг 1.

 

Назначава Светла Гергова Николова, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 321100079, Германия ФР, Лайпциг 1.

 

Назначава Илияна Иванова Щрангалис, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100079, Германия ФР, Лайпциг 1.

 

Назначава Силвия Михайлова Белева, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321100080, Германия ФР, Лайпциг 2.

 

Назначава Недялка Петкова Бойчева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100080, Германия ФР, Лайпциг 2.

 

Назначава Виктория Пенева Косева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100083, Германия ФР, Лудвигсхафен.

 

Назначава Валентин Иванов Стефанов, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 321100090, Германия ФР, Мюнхен 1 (Генерално консулство).

 

Назначава Ивелин Живков Иванов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100098, Германия ФР, Ноймюнстер 1.

 

Назначава Цветелина Борисова Петрова, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321100099, Германия ФР, Нюрнберг 1.

 

Назначава Стела Цецкова Иванова-Мантай, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321100100, Германия ФР, Нюрнберг 2.

 

Назначава Андрей Христов Младенов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100108, Германия ФР, Фрайбург 1.

 

Назначава Михаила Борисова Кацарова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100111, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 2).

 

Назначава Весела Иванова Стайков, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100114, Германия ФР, Хайлброн.

 

Назначава Кристиан Димитров Савов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100115, Германия ФР, Хайделберг.

 

Назначава Борис Димитров Динков, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100119, Германия ФР, Хановер 1.

 

Назначава Станислав Петров Петров, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100121, Германия ФР, Щутгарт 1.

 

Назначава Вера Димитрова Пенева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100122, Германия ФР, Щутгарт 2.

 

Назначава Росица Ангелова Василева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100122, Германия ФР, Щутгарт 2.

 

Назначава Десислава Петрова Донева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100123, Германия ФР, Щутгарт 3.

 

Назначава Наталия Руменова Иванова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100123, Германия ФР, Щутгарт 3.

 

Назначава Виктория Николаева Илиева, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 321200124, Грузия, Тбилиси (Посолство).

 

Назначава Екатерина Ангелова Новкова, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322000171, Испания, Аликанте.

 

Назначава Стоянка Йорданова Колева, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322000176, Испания, Барселона (Генерално консулство 1).

 

Назначава Ненчо Георгиев Алексиев, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322000177, Испания, Барселона (Генерално консулство 2).

 

Назначава Велина Генчева Колева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 322000182, Испания, Валядолид.

 

Назначава Живка Тръндева Димова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 322000185, Испания, Гандия 1.

 

Назначава Георги Енев Георгиев, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322000192, Испания, Ибиса.

 

Назначава Малинка Божкова Цветкова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 322000192, Испания, Ибиса.

 

Назначава Светла Петкова Гложенска, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 322000209, Испания, Палма де Майорка 1.

 

Назначава Теодора Йорданова Христова, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 322000210, Испания, Палма де Майорка 2.

 

Назначава Стилиан Димитров Рангелов, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 322300264, Канада, Калгари.

 

Назначава Павлина Райчова Куйова, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322300265, Канада, Китченер.

 

Назначава Антон Иванов Аврамов, ЕГН … като ЧЛЕН на СИК № 322300265, Канада, Китченер.

 

Назначава Ивелина Стоянова Николова, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322300268, Канада, Монреал 3, Гринфийлд парк.

 

Назначава Людмила Димитрова Дамянова, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322500281, Кипър, Полис Хрисохус.

 

Назначава Стефан Бисеров Пелев, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323000287, Люксембург, Люксембург.

 

Назначава Добромир Василев Василев, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323000287, Люксембург, Люксембург.

 

Назначава Даниела Георгиева Байчева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323000288, Люксембург, Люксембург – Щрасен.

 

Назначава Калина Димитрова Скробек, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323000288, Люксембург, Люксембург – Щрасен.

 

Назначава Петя Велкова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323100289, Малта, Буджиба.

 

Назначава Александра Георгиева Юровская, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323300292, Молдова, Кишинев (Посолство).

 

Назначава Мария Иванова Делибалтова, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 323300293, Молдова, Тараклия (Консулство).

 

Назначава Михаил Георгиев Петриогло, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323300294, Молдова, Вулканещи.

 

Назначава Татяна Ивановна Раковчена, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 323300296, Молдова, Комрат.

 

Назначава Людмила Узун, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 323300297, Молдова, Копчак.

 

Назначава Сергей Кабак, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323300297, Молдова, Копчак.

 

Назначава Татяна Попова, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 323300298, Молдова, Твардица.

 

Назначава Евгения Олеговна Дайнека, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 323300299, Молдова, Чадър-Лунга.

 

Назначава Манол Валентинов Найденов, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323400300, Нидерландия, Хага (Посолство 1).

 

Назначава Тони Добромиров Димитров, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323400300, Нидерландия, Хага (Посолство 1).

 

Назначава Емине Хасанова Ахмедова, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323400301, Нидерландия, Хага (Посолство 2).

 

Назначава Емилия Николаева Трайкова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323400301, Нидерландия, Хага (Посолство 2).

 

Назначава Мердан Велиев Ибрямов, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323400302, Нидерландия, Хага 3.

 

Назначава Беркант Ананиев Исаев, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323400303, Нидерландия, Хага 4.

 

Назначава Стоян Костов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323400306, Нидерландия, Амстердам 2.

 

Назначава Симона Иванова Делибалтова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323400313, Нидерландия, Енсхеде.

 

Назначава Гергана Борисова Антова, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323400315, Нидерландия, Леуварден.

 

Назначава София Кирилова Караатанасова, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323400315, Нидерландия, Леуварден.

 

Назначава Преслава Георгиева Петрова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323400315, Нидерландия, Леуварден.

 

Назначава Магдалина Дечева Дили, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323500323, Нова Зеландия, Красйтчърч.

 

Назначава Виолин Радославов Георгиев , ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324500482, Русия, Екатеринбург.

 

Назначава Благовест Красимиров Недков, ЕГН … като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324500482, Русия, Екатеринбург.

 

Назначава Кристина Димитрова Павлова, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 324500482, Русия, Екатеринбург.

 

Назначава Веселин Любчев Атанасов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 324500482, Русия, Екатеринбург.

 

Назначава Александър Стефанов Ковачев, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 324500482, Русия, Екатеринбург.

 

Назначава Ралица Кирилова Александрова, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324700505, САЩ, Лос Анджелис (Генерално консулство).

 

Назначава Цветелина Любенова Тодорова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 324700505, САЩ, Лос Анджелис (Генерално консулство).

 

Назначава Гергана Петкова Димитрова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 324700506, САЩ, Маунт Проспект, Илинойс.

 

Назначава Илонка Боянова Димитрова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 324700507, САЩ, Маями - Форт Лодърдейл, Флорида.

 

Назначава Милена Георгиева Илиева, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324700510, САЩ, Нантъкет, Масачузетс.

 

Назначава Пенка Цветкова Кабакчиева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 324700510, САЩ, Нантъкет, Масачузетс.

 

Назначава Милена Стоянова Мишев, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324700515, САЩ, Ню Йорк (Генерално консулство).

 

Назначава Валерия Цокова Йорданова, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324700516, САЩ, Ню Йорк, Куинс.

 

Освобождава Цветан Луков Цоков, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 324700519, САЩ, Портланд, Орегон.

Назначава Цветан Луков Цоков, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324700519, САЩ, Портланд, Орегон.

 

Назначава Елеонора Георгиева Върбанова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 324700526, САЩ, Сейнт Луис, Мисури.

 

 

Назначава Галина Николаева Панова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 324700532, САЩ, Финикс, Аризона.

 

Назначава Христо Добрев Стоев, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 324700537, САЩ, Шарлът - Матюс, Северна Каролина.

 

Назначава Добри Христов Карабонев, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324700538, САЩ, Шилер Парк, Илинойс.

 

Назначава Хюсеин Еминов Топалов, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300588, Турция, Бурса, район Османгази (Демирташ).

 

Назначава Юммюгюл Бейсим Мустафа, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300600, Турция, Гебзе 1.

 

Назначава Снежана Бисерова Райчева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300601, Турция, Гебзе 2.

 

Назначава Лейла Расим Юзай, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300602, Турция, Гебзе 3.

 

Назначава Лейла Расим Юзай, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300702, Турция, Чорлу, кв. Хавузлар 1.

 

Назначава Георги Цветанов Гергов, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325600733, Франция, Туар.

 

Назначава Игор Велиборов Христов, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325800736, Черна гора, Подгорица (Посолство).

 

Назначава Веселина Иванова Вукчевич, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325800736, Черна гора, Подгорица (Посолство).

 

Назначава Росен Николаев Стойчев, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325900738, Чехия, Прага (Посолство 2).

 

Назначава Цветомир Цветков Георгиев, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325900739, Чехия, Прага (Посолство 3).

 

Освобождава Георги Венциславов Георгиев, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 324700529, САЩ, Синсинати, Охайо.

Назначава Венета Петрова Тешовска, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 324700529, САЩ, Синсинати, Охайо.

 

Освобождава Зорница Наскова Маринова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 324700529, САЩ, Синсинати, Охайо.

Назначава Емилия Александрова Иванова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 324700529, САЩ, Синсинати, Охайо.

 

Освобождава ПАОЛИНА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА-ВАКАНИНА, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322000205, Испания, Мостолес.

Освобождава Орлин Георгиев Соколов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 322000205, Испания, Мостолес.

Назначава Орлин Георгиев Соколов, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322000205, Испания, Мостолес.

 

Освобождава Райна Кирилова Димитрова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 322100255, Италия, Триест.

Назначава Юлия Петрова Петрова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 322100255, Италия, Триест.

 

Освобождава Надежда Димитрова Димитрова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300599, Турция, Буюккаръщъран, обл. Къркларели.

 

Освобождава Тонка Енева Георгиева, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300596, Турция, Бурса, район Османгази (Фатих).

 

Освобождава Мария Костадинова Назаърова, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300590, Турция, Бурса, район Османгази (Истиклял).

 

Освобождава Стоян Колев Стефанов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300605, Турция, Ескишехир, общ. Тепебашъ, кв. Ширинтепе 2.

 

Освобождава Георги Димитров Ангелов, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321100103, Германия ФР, Регенсбург 1.

Назначава Антоанета Антонова Тончева, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321100103, Германия ФР, Регенсбург 1.

 

Назначава Адриан Владимиров Филипов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800433, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Оксфорд.

 

Освобождава Славея Минкова Пеева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100095, Германия ФР, Мюнстер (Почетно консулство).

Назначава Тодор Димов Генов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100095, Германия ФР, Мюнстер (Почетно консулство).

 

Освобождава Азиз Фикретов Азизов, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321100052 Германия ФР, Берлин 6 - Адрес извън посолството.

Назначава Дарин Асенов Стилиянов, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321100103, Германия ФР, Регенсбург 1.

 

Освобождава Санди Георгиев Костов, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322000209 Испания, Палма де Майорка 1.

Назначава Хакан Невретов Солмазов, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  на СИК № 322000209 Испания, Палма де Майорка 1.

Освобождава Хасан Бейсим Ферад, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 322000209 Испания, Палма де Майорка 1.

Назначава Хюсеин Мехмедов Юсеинов, ЕГН …, като ЧЛЕН  на СИК № 322000209 Испания, Палма де Майорка 1.

 

Освобождава Ерай Ердуван Асан, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322000210, Испания, Палма де Майорка 2.

Назначава Кяшиф Халидов Кяшифов, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322000210 Испания, Палма де Майорка 2.

 

Освобождава Милчо Спасов Михайлов, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800412, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уимбълдън 3).

Назначава Саша Димитрова Христова, ЕГН … като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800412, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уимбълдън 3).

 

Освобождава Несрин Сулфи Расим, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320800031, Белгия, Антверпен 2 - Берхем.

Назначава Айсун Аднан Тиряки-Расим, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320800031, Белгия, Антверпен 2 - Берхем.

 

Освобождава Хабибе Хюсеин Джевиз, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325600719, Франция, Париж (Посолство 1).

Назначава Айнур Адем Хасан, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325600719 Франция, Париж (Посолство 1).

 

Освобождава Севил Илхан Джевиз, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325600720 Франция, Париж (Посолство 2).

Назначава Адем Смаил Камбер, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325600720 Франция, Париж (Посолство 2).

 

Освобождава Емине Адем Ахмед, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325600721 Франция, Париж (Посолство 3).

Назначава Айше Мехмед Камбер, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325600721 Франция, Париж (Посолство 3).

Освобождава Севгин Мюмюн Ибрям, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800413, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Лондон (Уолтъмстоу).

Назначава Хасан Бейсим Ферад, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800413, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Лондон (Уолтъмстоу).

 

Освобождава Мюжгян Юсеинова Османова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800414, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уолтъмстоу/Саут Уудфорд).

Назначава Севгин Мюмюн Ибрям, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800414, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уолтъмстоу/Саут Уудфорд).

 

Освобождава Галина Дмитровна Мунтян, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323300297, Молдова, Копчак.

Назначава Ирина Дериволкова, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323300297, Молдова, Копчак.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

1442-НС/

1517-НС/

1526-НС/

1530-НС/

1535-НС/

1543-НС/

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения