Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1534-ПВР/МИ
София, 15 декември 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Кубрат, област Разград, назначена с Решение № 214-ПВР/МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-826 от 09.12.2011 г. от упълномощения представител на „Коалиция за България" за община Кубрат, област Разград, за назначаване на Весела Славчева Сярова, ЕГН ..., за заместник-председател на ОИК - Кубрат, на овакантената преди това от нея длъжност. Налични са копие от диплома за висше образование и декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА като заместник-председател на ОИК в община Кубрат, област Разград, Весела Славчева Сярова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения