Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1504-МИ
София, 23 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: временна замяна на член на ОИК – Баните, област Смолян

В Централната избирателна комисия чрез Общинска избирателна комисия – Баните, е постъпило писмо с вх. № МИ-15-1052/22.10.2019 г. с приложено предложение от Кирил Асенов Колачев – упълномощен представител на Коалиция „Обединени патриоти – НФСББ, Атака и ВМРО“ за временно освобождаване на Владимир Райчев Кадиев като зам.-председател на ОИК поради заболяване. Предлага се на негово място да бъде назначена Лидия Миткова Янева.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Лидия Миткова Янева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  5 във връзка с чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Баните, област Смолян, Лидия Миткова Янева, ЕГН …, на мястото на Владимир Райчев Кадиев, ЕГН …, до завръщане на титуляра.

На заместващия зам.-председател на ОИК - Баните да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1961-НС / 27.01.2021

    относно: регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 1960-НС / 27.01.2021

    относно: определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 1959-НС/МИ / 27.01.2021

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Иваново, област Русе, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г. и от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври и на 3 ноември 2019 г.

  • всички решения