Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1498-ПВР/МИ
София, 18 ноември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Берковица, област Монтана, назначена с Решение № 136-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-810/15.11.2011 г. от Петър Илиев Якимов - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Берковица, област Монтана. Предлага се на мястото на председателя на комисията Гергана Петрова Антонова-Ценова да бъде преназначен Пламен Дончев Първанов, досегашен член, а Пламена Георгиева Чубурова да бъде назначена за член. Към предложението са приложени: заявление от Гергана Петрова Антонова-Ценова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Пламена Георгиева Чубурова; пълномощно на името на Петър Илиев Якимов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Берковица, област Монтана, Гергана Петрова Антонова-Ценова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Берковица, област Монтана, Пламен Дончев Първанов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 4 от 01.09.2011 г..
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Берковица, област Монтана, Пламена Георгиева Чубурова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения