Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1486-МИ
София, 22 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Макреш, област Видин

Постъпило е писмо по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-219 от 21.10.2019 г. от Областния съвет на ДПС – Видин, с приложено уведомително писмо от Тодор Вълчев – областен председател на ДПС – Видин, за промяна в състава на ОИК – Макреш. Предлага се на мястото на зам.-председателя на ОИК Петър Ванчев Тодоров, на който предсрочно са прекратени пълномощията с Решение № 1354-МИ от 10.10.2019 г. на ЦИК, да бъде назначена за зам.-председател на ОИК Лила Цветанова Игнатова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Лила Цветанова Игнатова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК – Макреш, област Видин, Лила Цветанова Игнатова, ЕГН ….

На назначения заместник-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения