Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1482-МИ
София, 22 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1129-МИ от 18 септември 2019 г. на ЦИК относно опаковане, предаване и съхраняване на изборните книжа и материали от СИК/ПСИК на ОИК и на общинската администрация от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

След извършена проверка от Централната избирателна комисия на Решение № 1129-МИ от 18 септември 2019 г. на ЦИК бе установено, че е допусната техническа грешка в т. 16, изречение първо от решението.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1129-МИ от 18 септември 2019 г. на ЦИК, като в т. 16, изречение първо вместо „ОИК“, да се чете „кмета на общината“.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1129-МИ/

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения