Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1482-МИ
София, 22.10.2019

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1129-МИ от 18 септември 2019 г. на ЦИК относно опаковане, предаване и съхраняване на изборните книжа и материали от СИК/ПСИК на ОИК и на общинската администрация от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

След извършена проверка от Централната избирателна комисия на Решение № 1129-МИ от 18 септември 2019 г. на ЦИК бе установено, че е допусната техническа грешка в т. 16, изречение първо от решението.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1129-МИ от 18 септември 2019 г. на ЦИК, като в т. 16, изречение първо вместо „ОИК“, да се чете „кмета на общината“.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1129-МИ/

Календар

Решения

  • № 1837-МИ / 14.07.2020

    относно: съставяне, обявяване, поправка и отпечатване на избирателните списъци при произвеждането на нови и частични избори за общински съветници и за кметове

  • № 1836-МИ / 14.07.2020

    относно: налагане на административно наказание на „Институт за стратегии и анализи“ ЕООД, собственик на електронното издание на сайта Epicenter.bg, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1835-МИ / 14.07.2020

    относно: процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите и коалициите от ЦИК в бюлетините за гласуване в нови избори за общински съветници и за кметове и частични избори за кметове

  • всички решения