Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 148-ПВР/МИ
София, 10 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Костенец, Софийска област, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Костенец, Софийска област, от 08.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-42 от 08.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 02.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Костенец.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Костенец, Софийска област, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Таня Николова Шопниколова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Снежанка Борисова Тодорова

 

СЕКРЕТАР:

Галина Захариева Бекярова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Мария Кирилова Стоилкова

 

 

Валентин Владимиров Захариев

 

 

Петя Георгиева Ружинова

 

 

Юлия Иванова Заркова

 

 

Диляна Димитрова Ангелова

 

 

Валентина Здравкова Цветанова

 

 

Бойка Асенова Лечева

 

 

Вяра Христова Колчева

 

 

Славка Иванова Котларова

 

 

Николай Иванов Николов

 

 

Ирина Йорданова Стайкова

 

 

Цветослава Стоянова Котларова

 

 

Валентина Димчова Станоева

 

 

Станислава Славейкова Георгиева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения