Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1478-ПВР/МИ
София, 21 април 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Рудозем, област Смолян

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-17/19.03.2015 г. от Ферит Добревски - общински председател на ПП „Движение за права и свободи" - Рудозем, за промяна в състава на ОИК - Рудозем, област Смолян. Предлага се на мястото на Андрей Миленов Пехливанов - заместник-председател на ОИК, освободен с Решение № 653-ПВР/МИ от 6 август 2014 г. на ЦИК, да бъде назначен Емил Анчов Кехайов. Към предложението са приложени: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Емил Анчов Кехайов.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 51, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК - Рудозем, област Смолян, Емил Анчов Кехайов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1802-НС / 20.03.2023

    относно: назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1801-НС / 20.03.2023

    относно: регистрация на анкетьори от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН“ АД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1800-НС / 20.03.2023

    относно: постъпили жалби от Кирил Николаев Тодорин, Васка Йорданова Рачева, Радослав Иванов Лютаков, Христина Георгиева Венчева срещу решение № 83-НС от 13.03.2023 г. на РИК 13 – Пазарджик, за установяване на нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4 ИК

  • всички решения