Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1472-МИ
София, 21 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска мрежа – Кюстендил“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 9 (9-1) от 21.10.2019 г. от сдружение „Гражданска мрежа – Кюстендил“, представлявано от Орлин Огнянов Балабанов, регистрирана с Решение на ЦИК № 1422-МИ от 17.10.2019 г. българска неправителствена организация за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Към заявлението (Приложение № 22-МИ от изборните книжа) са приложени:

- списък с имената и единните граждански номера на 242 (двеста четиридесет и двама) упълномощени лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 24-МИ от изборните книжа) – 242 (двеста четиридесет и два) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 242 лица.

На 21.10.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Гражданска мрежа – Кюстендил“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 227 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. на ЦИК, а за 15 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 242 (двеста четиридесет и двама) упълномощени представители на сдружение „Гражданска мрежа – Кюстендил“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.       

Кристиян Красимиров Златков

2.       

Маргарита Красимирова Бонева

3.       

Йордан Бориславов Шипаров

4.       

Аделина Георгиева Георгиева

5.       

Райка Стефанова Хаджийна

6.       

Георги Юсталиянов Георгиев

7.       

Катя Кирилова Очипалска-Тесларска

8.       

Пламен Борисов Андонов

9.       

Румен Испиридонов Динев

10.  

Камелия Георгиева Аткова

11.  

Райна Георгиева Анева

12.  

Красимир Илиев Григоров

13.  

Анка Таскова Григорова

14.  

Николай Стефанов Анастасов

15.  

Димитър Асенов Георгиев

16.  

Еличка Михайлова Иванова

17.  

Марио Боянов Димитров

18.  

Катерина Леонова Ивановска

19.  

Радослава Росенова Карамфилова

20.  

Митко Асенов Гълъбов

21.  

Михаела Петрова Билчева

22.  

Цвета Петрова Георгиева

23.  

Ирена Любомирова Накева

24.  

Димитър Боянов Пецев

25.  

Йорданка Севделинова Чанева-Боцева

26.  

Радослава Йорданова Панева

27.  

Радко Боянов Джорджанов

28.  

Бойка Стоянова Деянова

29.  

Гюлка Асенова Николова

30.  

Сашка Стефанова Григорова

31.  

Надя Драганова Савова

32.  

Людмила Любенова Петрова

33.  

Зоя Асенова Златкова

34.  

Радислав Николаев Петров

35.  

Весела Ванчова Грозданова

36.  

Любка Георгиева Христова

37.  

Стоян Живков Зашев

38.  

Борислава Георгиева Стоименова

39.  

Теменуга Димитрова Ангелова

40.  

Фотинка Манолова Ангелова

41.  

Димитър Ясенов Ангелов

42.  

Мая Станкева Георгиева

43.  

Ивона Руменова Младенова

44.  

Валери Ангелов Ангелов

45.  

Маргарита Симеонова Колева

46.  

Женя Иванова Иванова

47.  

Емил Василев Станкев

48.  

Малинка Здравчова Занева

49.  

Теменужка Йорданова Ангелова

50.  

Татяна Иванова Атанасова

51.  

Радослав Пенчов Илиев

52.  

Пламен Георгиев Чорбаджийски

53.  

Денис Ивов Пенчов

54.  

Мария Илиева Кукова

55.  

Соня Георгиева Станойкова

56.  

Милена Йорданова Кукова

57.  

Светозар Богданов Веселинов

58.  

Емил Тончев Станойков

59.  

Йордан Костадинов Куков

60.  

Антон Йорданов Сотиров

61.  

Калоян Йорданов Калоянов

62.  

Калинка Атанасова Георгиева

63.  

Ангел Йорданов Тодоров

64.  

Симона Симеонова Борисова

65.  

Мариан Георгиев Жеков

66.  

Оля Руменова Архипова

67.  

Мартин Йорданов Стойнев

68.  

Даниел Иванов Николов

69.  

Росица Георгиева Жекова

70.  

Светлин Кирилов Славев

71.  

Иван Стоилов Димитров

72.  

Анна Владимирова Николова-Кирилова

73.  

Митко Кирилов Димитров

74.  

Беатрис Евгениева Велинова

75.  

Димитринка Борисова Велинова

76.  

Димитрина Василева Котева

77.  

Цветанка Иванова Иванова

78.  

Пламен Асенов Илиев

79.  

Георги Василиев Иванов

80.  

Иван Бориславов Борисов

81.  

Теменужка Василева Станчева

82.  

Димитър Иванов Христов

83.  

Елена Ангелова Николова

84.  

Цветанка Евтимова Маркова

85.  

Соня Трифонова Андреева

86.  

Динка Любомирова Станкова

87.  

Генка Василева Николова

88.  

Елеонора Василева Накова

89.  

Карамфиля Атанасова Петрова

90.  

Виктор Янчев Тренчев

91.  

Гинка Иванова Маринова

92.  

Весела Стаменова Колева

93.  

Иван Стойнев Константинов

94.  

Георги Кръстев Стоянов

95.  

Веселка Евлогиева Велинова

96.  

Сашка Благоева Кирилова

97.  

Пламен Николов Симеонов

98.  

Цветомир Георгиев Стоянов

99.  

Снежана Борисова Сотирова

100.                     

Валери Николов Георгиев

101.                     

Тодор Александров Алексов

102.                     

Венка Асенова Манова

103.                     

Петър Георгиев Манов

104.                     

Румен Георгиев Манов

105.                     

Емилия Боянова Иванова

106.                     

Лиляна Иванова Николова

107.                     

Соня Георгиева Стоилова

108.                     

Анатоли Иванов Кирилов

109.                     

Ивайло Иванов Атовски

110.                     

Христо Георгиев Калеов

111.                     

Катина Владимирова Велинова

112.                     

Ванеса Ивова Иванова

113.                     

Райка Стоянова Георгиева

114.                     

Методи Димитров Боянов

115.                     

Светослав Методиев Боянов

116.                     

Величка Илиева Спасова

117.                     

Николай Любомиров Иванов

118.                     

Венка Петрова Евтимова

119.                     

Диана Борисова Симеонова

120.                     

Николай Боянов Иванов

121.                     

Димитър Видолов Видолов

122.                     

Лина Николаева Калъчева

123.                     

Здравка Борисова Борисова

124.                     

Йорданка Стойнева Рошкова-Васева

125.                     

Теодора Андреева Андреева

126.                     

Марияна Станкева Шеовска

127.                     

Людмила Милославова Георгиева

128.                     

Димитър Крумов Панайотов

129.                     

Стоян Симеонов Велков

130.                     

Христо Калинов Христов

131.                     

Димитър Калинов Христов

132.                     

Офелия Иванова Йорданова

133.                     

Моника Венциславова Георгиева

134.                     

Емилия Йорданова Алексиева

135.                     

Марияна Василева Младенова

136.                     

Диляна Валериева Младенова

137.                     

Радостина Георгиева Христова

138.                     

Денис Фиданков Димчов

139.                     

Александър Петров Петров

140.                     

Любчо Варадинов Николов

141.                     

Кирил Митков Димитров

142.                     

Цвета Йорданова Карпузова

143.                     

Лалка Борисова Янева

144.                     

Маргарита Иванова Зарева

145.                     

Бисер Йорданов Куков

146.                     

Емануил Даниелов Хаджийски

147.                     

Нели Евгениева Христова

148.                     

Димчо Симеонов Марков

149.                     

Иван Асенов Иванов

150.                     

Венцислав Генадиев Иванов

151.                     

Иглика Игнатова Христова-Иванова

152.                     

Бойчо Василев Димитров

153.                     

Радостина Кирилова Боянова

154.                     

Росен Йорданов Симеонов

155.                     

Лиляна Евтимова Стойнева

156.                     

Марианка Китанова Стоилкова

157.                     

Светла Иванова Павлова

158.                     

Димитрина Младенова Стоянова

159.                     

Кристиан Каменов Иванов

160.                     

Илияна Димитрова Стоянова

161.                     

Клара Генадиева Андонова

162.                     

Габриела Димитрова Смилкова

163.                     

Александрина Иванова Глогова

164.                     

Венко Методиев Иванов

165.                     

Илчо Георгиев Тесларски

166.                     

Иван Илиев Велинов

167.                     

Венцислав Милчов Станчев

168.                     

Ивайло Данчов Китанов

169.                     

Мартин Данчов Китанов

170.                     

Ивайло Бисеров Георгиев

171.                     

Любка Стоименова Илиева

172.                     

Борислав Пламенов Стоичков

173.                     

Росица Борисова Стоичкова

174.                     

Станислав Добрев Тасев

175.                     

Кирил Иванов Кънчев

176.                     

Венелина Георгиева Крумова

177.                     

Цветанка Йорданова Стаменова

178.                     

Петър Кирилов Христов

179.                     

Кристин Росенов Станимиров

180.                     

Бисер Василев Христов

181.                     

Росен Станимиров Йорданов

182.                     

Венелина Николова Георгиева

183.                     

Ивайло Радославов Стоилков

184.                     

Данаил Георгиев Николов

185.                     

Бистра Кирилова Миланова

186.                     

Анелия Георгиева Димова

187.                     

Васил Иванов Йорданов

188.                     

Невяна Райчова Въжарова

189.                     

Росица Димитрова Атовска

190.                     

Юлиян Благоев Миланов

191.                     

Райна Георгиева Димитрова

192.                     

Анита Кънчева Йорданова

193.                     

Иван Игнатов Атовски

194.                     

Маргарита Николова Христова

195.                     

Гюлабия Кирилова Сарамандина

196.                     

Теодор Антонов Стоянов

197.                     

Юлия Живкова Стоянова

198.                     

Иво Райчов Стоянов

199.                     

Йордан Кирилов Николов

200.                     

Десислав Райчов Кирилов

201.                     

Тодор Йонев Василев

202.                     

Димитринка Атанасова Петрова

203.                     

Гергана Георгиева Кадийска

204.                     

Зоя Василева Огнянова

205.                     

Венцислава Иванова Арсова

206.                     

Евгени Крумов Кръстев

207.                     

Лиза Иванова Васева

208.                     

Васуленка Захариева Стойнева

209.                     

Ваня Петрова Стойнева

210.                     

Лъчезар Валентинов Танев

211.                     

Пенчо Илиев Младенов

212.                     

Румяна Любенова Радкова

213.                     

Цветелина Руменова Димитрова

214.                     

Румен Димитров Алексов

215.                     

Любомир Крумов Кузумски

……

216.                     

Мария Атанасова Атанасова

217.                     

Стефчо Тодоров Дойчев

218.                     

Атанас Руменов Димитров

219.                     

Румяна Евтимова Кузумска

220.                     

Стефан Виденов Стойнев

221.                     

Ягодинка Сергеева Стойнева

222.                     

Любомир Стоянов Матуски

223.                     

Моника Руменова Цветанова-Иванова

224.                     

Красимира Валериева Митрева

225.                     

Олга Александрова Алексова

226.                     

Камен Георгиев Михалков

227.                     

Валентин Йорданов Настов

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • № 2913 / 28.11.2023

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори

  • № 2912-МИ / 22.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кресна, област Благоевград

  • всички решения