Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1465-МИ
София, 6 март 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение № 870-МИ от 6 септември 2014 г. и Решение № 1421-МИ от 27 януари 2015 г. на ЦИК за регистрация/допускане за участие на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ в частични и нови избори

Централната избирателна комисия след проверка констатира, че в Решение № 870-МИ от 6 септември 2014 г. на ЦИК за регистрация на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА" за участие в частични избори за кметове на 12 октомври 2014 г. и в Решение № 1421-МИ от 27 януари 2015 г. за допускане на партията за участие в нови избори за общински съветници и за кмет на община Сърница на 15 март 2015 г. е допусната техническа грешка, като в диспозитива на решенията погрешно е изписано наименованието на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА".

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение № 870-МИ от 6 септември 2014 г. и Решение № 1421-МИ от 27 януари 2015 г. на ЦИК, като в диспозитива на двете решения вместо „Нова алтернатива" да се чете „НОВА АЛТЕРНАТИВА".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

870-МИ/

1421-МИ/

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения