Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1450-ПВР/МИ
София, 30 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Карлос Арналдо Контрера – пълномощник на ПП „ВМРО – Българско национално движение, срещу решение № 177-МИ/30.10.2011 г. на ОИК – Банско

Постъпила е жалба вх. № Ж-ІV-27/30.10.2011 г. от Карлос Арналдо Контрера - пълномощник на ПП „ВМРО - Българско национално движение, срещу решение № 177-МИ от 30.10.2011 г. на ОИК - Банско.
С обжалваното решение ОИК - Банско, отхвърля жалба от Костадин Атанасов Хаджитодоров във връзка с неправомерна агитация в изборния ден, извършвана от застъпници на ПП „ГЕРБ" пред 5-та Секционна избирателна комисия в гр. Банско, като задавали въпрос на избиратели, упражняващи своето право на глас в секцията и излизащи от изборното помещение за кого са гласували. Въпросите били задавани на висок глас в присъствието на избиратели, които чакали пред секцията.
Жалбоподателят намира решението на ОИК - Банско, за неправилно, тъй като според жалбоподателя е налице нарушение на чл. 133, ал. 5 от ИК.
Жалбата е подадена в срок от упълномощено лице и като такава е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.
Общинската избирателна комисия - Банско, в мотивите си посочва, че е извършена проверка на място и намира, че не са налице достатъчно данни за извършено нарушение, тъй като в жалбата на Костадин Атанасов Хаджитодоров - пълномощник на ПП „ВМРО - Българско национално движение", не е посочено точно от кои лица се извършва агитация, на кои лица е оказано въздействие. Отделно от това право на избирателя е извън изборното помещение да обяви за кого е гласувал.
Централната избирателна комисия споделя изцяло мотивите на общинската избирателна комисия.
Ето защо на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Карлос Арналдо Контрера - пълномощник на ПП „ВМРО - Българско национално движение, срещу решение № 177-МИ от 30.10.2011 г. на ОИК - Банско.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения