Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 145-ЕП
София, 11 април 2014 г.

ОТНОСНО: определяне на комисия за отваряне и оценка на офертите на кандидатите за извършване на компютърна обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и издаване на Бюлетин на ЦИК с технически носител, в това число и за експерименталното машинно гласуване

На основание чл. 57, ал. 1, т. 34 във връзка с т. 33 от Изборния кодекс и Решение № 78-ЕП от 4 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя комисия за отваряне и оценка на офертите на кандидатите за извършване на компютърна обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и издаване на Бюлетин на ЦИК с технически носител, в това число и за експерименталното машинно гласуване в състав:

Председател: Емануил Христов

Членове:    Ерхан Чаушев

                     Владимир Пенев

                     Камелия Нейкова

                     Румен Цачев

                     Виолета Георгиева

                     Николай Желязков

2. Комисията да отвори получените оферти в 17.05 часа на 11 април 2014 г. и проведе предвидени процедури съгласно определените от ЦИК условия, ред и срокове в обявения конкурс за   определяне на изпълнител, на когото да бъде възложена компютърната обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и издаването на бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г, включително от машинното гласуване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения