Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 145-ЕП
София, 11 април 2014 г.

ОТНОСНО: определяне на комисия за отваряне и оценка на офертите на кандидатите за извършване на компютърна обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и издаване на Бюлетин на ЦИК с технически носител, в това число и за експерименталното машинно гласуване

На основание чл. 57, ал. 1, т. 34 във връзка с т. 33 от Изборния кодекс и Решение № 78-ЕП от 4 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя комисия за отваряне и оценка на офертите на кандидатите за извършване на компютърна обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и издаване на Бюлетин на ЦИК с технически носител, в това число и за експерименталното машинно гласуване в състав:

Председател: Емануил Христов

Членове:    Ерхан Чаушев

                     Владимир Пенев

                     Камелия Нейкова

                     Румен Цачев

                     Виолета Георгиева

                     Николай Желязков

2. Комисията да отвори получените оферти в 17.05 часа на 11 април 2014 г. и проведе предвидени процедури съгласно определените от ЦИК условия, ред и срокове в обявения конкурс за   определяне на изпълнител, на когото да бъде възложена компютърната обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и издаването на бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г, включително от машинното гласуване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения