Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1449-ПВР/МИ
София, 17 февруари 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Добрич, област Добрич

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-66 от 11.02.2015 г. от Румен Иванов Иванов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в състава на ОИК - Добрич. Предлага се на мястото на Ивелина Ганчева Илиева - член на ОИК, да бъде назначен Живко Георгиев Желязков.

Към предложението са приложени: заявление от Ивелина Ганчева Илиева за освобождаването й като член на ОИК - Добрич; декларация по чл. 80, ал. 1 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК от Живко Георгиев Желязков; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Живко Георгиев Желязков.

Налице са и законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Добрич, област Добрич, Ивелина Ганчева Илиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Добрич, област Добрич, Живко Георгиев Желязков, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения