Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1444-ПВР
София, 30 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: промени в състави на СИК извън страната

Постъпило е предложение от 30.10.2011 г. за промени в СИК извън страната.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 291800046, Канада, Отава , Йоана Димитрова Манолова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 291800046, Канада, Отава , Анета Георгиева Костова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 291800046, Канада, Отава , Станислава Иванова Стойнева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 291800046, Канада, Отава , Злати Георгиев Кацарски, ЕГН ...

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения