Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1444-ПВР
София, 30 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: промени в състави на СИК извън страната

Постъпило е предложение от 30.10.2011 г. за промени в СИК извън страната.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 291800046, Канада, Отава , Йоана Димитрова Манолова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 291800046, Канада, Отава , Анета Георгиева Костова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 291800046, Канада, Отава , Станислава Иванова Стойнева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 291800046, Канада, Отава , Злати Георгиев Кацарски, ЕГН ...

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения