Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1417-ПВР/МИ
София, 29 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: жалба от Деница Недкова Братованова – преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ” за община Иваново, против решение № 142 от 26.10.2011 г. на ОИК – Иваново

Постъпила е жалба с вх. № 2397 от 27.10.2011 г. на ЦИК от Деница Недкова Братованова - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за община Иваново, против решение № 142 от 26.10.2011 г. на ОИК - Иваново, с което е отхвърлено предложението на организационния секретар на общинската структура на ПП „ГЕРБ" Деница Недкова Братованова за община Иваново за назначаването на Деница Недкова Братованова за член на секционна избирателна комисия в с. Тръстеник, община Иваново. Мотивите на ОИК - Иваново, да не уважи постъпилото предложение са, че Деница Недкова Братованова е избрана за общински съветник в Общинския съвет в община Иваново в изборите, произведени на 23 октомври 2011 г.

Жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество е основателна.

Видно от представените документи по преписката и след извършена проверка по представената документация от ОИК - Иваново, се установява, че упълномощеният представител на ПП „ГЕРБ" за община Иваново Деница Недкова Братованова е представила всички изискуеми документи съгласно Изборния кодекс за назначаване на членове на СИК. Към преписката, представена пред ОИК - Иваново, са налице необходимите заявления за освобождаване на вече назначени членове на СИК и предложение от упълномощения представител на ПП „ГЕРБ" за община Иваново за назначаване на нови членове. Действително упълномощеният представител на ПП „ГЕРБ" Деница Недкова Братованова с предложението предлага и себе си за член на СИК, въпреки че е избрана за общински съветник.

След като разгледа преписката, Централната избирателна комисия не установи незаконосъобразни действия от страна на упълномощения представител на ПП „ГЕРБ" за община Иваново Деница Недкова Братованова, с което счита че същата е изпълнила изискванията на Изборния кодекс и ОИК - Иваново, неправомерно е постановила отказ за назначаването й като член на СИК в с. Тръстеник, община Иваново.

Предвид изложеното и на основание чл.  33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 142 от 26.10.2011 г. на ОИК - Иваново.

УКАЗВА на ОИК - Иваново, да назначи за член на СИК в с. Тръстеник Деница Недкова Братованова при спазване изискванията на Изборния кодекс.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3361-МИ / 24.05.2024

    относно: жалба от Н. Г. З. – областен председател на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 010-ЧМИ от 21.05.2024 г. на ОИК – Кочериново

  • № 3360-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3359-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: приемане на Правила относно реда и условията за извършване на доверено изграждане на изходен код, който ще се използва за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения