Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1406-МИ
София, 9 септември 2022 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-15-254 от 05.09.2022 г. от председателя на ОИК – Поморие, и предложение с вх. № МИ-11-26 от 09.09.2022 г. от Ива Димитрова Кусева – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“ за промени в състава на ОИК – Поморие. Предлага се на мястото на Ваня Тихомирова Асеникова – член на ОИК, и Таня Деянова Костова – член на ОИК, да бъдат назначени за членове на ОИК – Поморие, Теодора Захариева Захариева и Виолета Желязкова Желева.

Към предложението са приложени: оставки от Ваня Тихомирова Асеникова и Таня Деянова Костова с искане за освобождаването им като членове на ОИК – Поморие; декларации по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копия от дипломата за завършено висше образование на Теодора Захариева Захариева и Виолета Желязкова Желева, пълномощно в полза на Ива Кусева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Поморие, област Бургас, Ваня Тихомирова Асеникова, ЕГН ... , и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Поморие, област Бургас, Таня Деянова Костова, ЕГН ... , и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Поморие, област Бургас, Теодора Захариева Захариева, ЕГН ... .

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Поморие, област Бургас, Виолета Желязкова Желева, ЕГН ... .

На назначените членове на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1543-НС / 02.10.2022

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1542-НС / 02.10.2022

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1541-НС / 02.10.2022

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения