Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1398-МИ
София, 15 януари 2015 г.

ОТНОСНО: изменение на Хронограмата за произвеждане на новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, на 15 март 2015 г., приета с Решение № 1397-МИ от 13 януари 2015 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ Хронограмата за произвеждане на новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, приета с Решение № 1397-МИ от 13 януари 2015 г. на ЦИК, насрочени за 15 март 2015 г., както следва:

1. в т. 2 в графа „Време (дни/часове) спрямо изборния ден" вместо „Решение на ЦИК № 635-МИ от 15 юли 2014 г. да се чете „Решение на ЦИК № 633-МИ от 15 юли 2014 г.";

2. в т. 21, графа „Основни процедури и събития", вместо отпечатания текст да се чете текстът „Нерегистрираните за участие в общите избори за общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. и в последващи частични и нови избори партии и коалиции се регистрират в ЦИК. ЦИК регистрира партиите и коалициите за участие в новите избори".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1397-МИ/

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения