Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1397-ПВР/МИ
София, 28 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Никопол, област Плевен, назначена с Решение № 187-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-794/28.10.2011 г. от Анатоли Величков Флорев - упълномощен представител на коалиция „Синята коалиция", за промени в ОИК - Никопол, област Плевен. Предлага се на мястото на освободения с Решение № 1350-ПВР/МИ от 26.102.2011 г. член на комисията Габриела Огнянова Иванова да бъде назначена Елза Спасова Калеева. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Елза Спасова Калеева; пълномощно на името на Анатоли Величков Флорев.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Никопол, област Плевен, Елза Спасова Калеева, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения