Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1381-МИ
София, 2 септември 2022 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1360-МИ от 1 септември 2022 г. относно промени в състава на ОИК – Аврен

При извършена служебна проверка в Централната избирателна комисия е установена техническа грешка в Решение № 1360-МИ от 1 септември 2022 г. относно промени в състава на ОИК – Аврен.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1360-МИ от 1 септември 2022 г., като навсякъде в решението вместо „член на ОИК“ да се чете „заместник-председател на ОИК“.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

1360-МИ/

Календар

Решения