Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1381-НС
София, 9 декември 2014 г.

ОТНОСНО: обявяване на Антон Ангелов Долапчиев за народен представител в Единадесети изборен район – Ловешки

С писмо вх. № НС-02-91 от 05.12.2014 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 4 декември 2014 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на народния представител Николай Нанков Нанков, избран от Единадесети изборен район - Ловешки, издигнат от листата на политическа партия „ГЕРБ" в 43-то Народно събрание.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 247, т. 6 във връзка с чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА за народен представител от Единадесети изборен район - Ловешки, Антон Ангелов Долапчиев, ЕГН ..., от листата на политическа партия „ГЕРБ" в 43-то Народно събрание.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения