Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1381-ПВР/МИ
София, 27 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Белово, област Пазарджик, назначена с Решение № 317-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

С Решение № 1227-МИ от 18.10.2011 г. на ЦИК, потвърдено с решение № 13627 от 24.10.2011 г. на ВАС, са прекратени пълномощията на Мирослав Владимиров Василев като заместник-председател на ОИК - Белово. Постъпило е предложение с вх. № ОИК-749/12.10.2011 г. от Васил Петров Савов - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" за община Белово, в ОИК - Белово се правят следните промени: на мястото на Мирослав Владимиров Василев, заместник-председател на ОИК - Белово, се предлага да бъде назначена Ангелина Ангелова Арабаджийска, досегашен член, на нейно място за член на комисията да бъде назначена Милка Ангелова Зашева. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Милка Ангелова Зашева.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕНАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК в община Белово, област Пазарджик, Ангелина Ангелова Арабаджийска, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 6 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Белово, област Пазарджик, Милка Ангелова Зашева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения