Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 138-ЕП
София, 10 април 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „ПЪТ НА МЛАДИТЕ“ (ПП НДСВ и ПП НОВОТО ВРЕМЕ) за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление от коалиция „ПЪТ НА МЛАДИТЕ“ (ПП НДСВ и ПП НОВОТО ВРЕМЕ), подписано от представляващия коалицията Съби Давидов Събев, заведено под № 9 на 10 април 2019 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Към заявлението са приложени:

1. Решение от 01.04.2019 г. за създаване на коалиция, подписано от лицата, които представляват партиите:

- за партия „Национално движение за стабилност и възход“ /НДСВ/ – Станимир Янков Илчев, Съби Давидов Събев и Олимпи Стоянов Кътев;

- за партия „Новото време“ – Росица Йовчева Кабзева-Дикина.

Коалицията ще се представлява Съби Давидов Събев.

2. Удостоверение за актуално състояние на партия „Национално движение за стабилност и възход“ /НДСВ/ от 25.03.2019 г. от СГС, VІ-10 състав, по ф.д. № 3631/2002 г.

3. Удостоверение за актуално състояние на партия „Новото време“ от 02.04.2018 г. от СГС, VІ-2състав, по ф.д. № 8130/2004 г.

4. Образец от подписа на представляващия коалицията.

5. Образци от подписите на представляващите партиите – 2 бр.

6. Образци от печатите на партиите – 2 бр.

7. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-106 от 29.03.2019 г. за внесени от партия „Национално движение за стабилност и възход“ /НДСВ/ финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.

8. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-216 от 04.04.2019 г. за внесени от партия „Новото време“ финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.

9. Вносна бележка от 09.04.2019 г. от Първа инвестиционна банка – клон София, за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.

10. Банково удостоверение от „Юробанк България“ АД с изх. № 247/08.04.2019 г., издадено на партия „Новото време“ за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.

11. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалиция „ПЪТ НА МЛАДИТЕ“ (ПП НДСВ и ПП НОВОТО ВРЕМЕ), свързани с предизборната кампания.

12. Списък от 3696 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител и списък в структуриран вид на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като „ПЪТ НА МЛАДИТЕ“ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ).

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 28-ЕП от 1 април 2019 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2018 г., за регистрация на коалиция „ПЪТ НА МЛАДИТЕ“ (ПП НДСВ и ПП НОВОТО ВРЕМЕ).

Списъкът по т. 12 е предаден с приемо-предавателен протокол от 10 април 2019 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в МРРБ за проверка. Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от проверката, предвид което регистрацията на коалицията се извършва в условията на неприключила процедура по чл. 142, ал. 4 ИК и раздел ІV, т. 18 от Решение № 28-ЕП от 1 април 2019 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 и чл. 140 от Изборния кодекс и т. 18 от Решение № 28-ЕП от 1 април 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция „ПЪТ НА МЛАДИТЕ“ (ПП НДСВ и ПП НОВОТО ВРЕМЕ) за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения