Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1375-ПВР/МИ
София, 27 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Мизия, област Враца, назначена с Решение № 165-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-779/25.10.2011 г. ПП „ГЕРБ", подписано от общинския ръководител Теодоси Берчев, и организационния секретар Николай Тодоров, за промени в ОИК - Мизия, област Враца. Предлага се на мястото на председателя на комисията Галина Иванова Калмушка да бъде назначен Цветан Василев Петров, досегашен член, а на мястото на Цветан Василев Петров да бъде назначен Румен Кръстинов Йорданов. Към предложението са приложени: заявление от Галина Иванова Калмушка за прекратяване на правомощията й като председател на ОИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от личните карти и копие от дипломите за завършено висше образование на Цветан Василев Петров и Румен Кръстинов Йорданов.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Мизия, област Враца, Галина Иванова Калмушка, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Мизия, област Враца, Цветан Василев Петров, ЕГН ..., досегашен член, и анулира издаденото му удостоверение № 7 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Мизия, област Враца, Румен Кръстинов Йорданов, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения