Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 137-ЕП
София, 9 април 2014 г.

ОТНОСНО: промени в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и шести район – Софийски

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 51, ал. 2, т. 1, чл. 60, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Постъпило е предложение от упълномощен представител на партия „ДПС" за Софийска област за извършване промени в РИК в Двадесет и шести район - Софийски. Към предложението са приложени: заявление от члена на РИК Теодора Красимирова Спасова с молба да бъде освободена от състава на РИК по лични причини и пълномощно на името на Руслан Коларов от представляващия партия „ДПС" Лютви Местан. Прави се предложение на мястото на Теодора Красимирова Спасова за член на РИК да бъде назначен Кристиян Николаев Коев от списъка на резервните членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 60, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА Теодора Красимирова Спасова като член на РИК в Двадесет и шести район - Софийски.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Двадесет и шести район - Софийски, Кристиян Николаев Коев - ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения