Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1366-МИ
София, 10 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалби от Иван Георгиев Монов – представляващ ПП БДС „Радикали“, Йордан Тодоров Василев – представляващ ПП БЗНС, Красимир Боянов Велиновски – представляващ ПП ВМРО–БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, Николай Христов Чачов – представляващ ПП „НФСБ“ и Радослав Йорданов Радославов и Емилия Георгиева Димитрова – представляващи местна коалиция „Движение заедно за промяна“ (ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, ПП „НФСБ“, ПП „БЗНС“, ПП БДС „Радикали“, ПП „Обединена социалдемокрация“, ПП „НДСВ“, ПП „Движение 21“, ПК „Движение заедно за промяна“) срещу решения № 123 от 3 октомври 2019 г. и № 124 от 4 октомври 2019 г. на Общинска избирателна комисия - Дупница, област Кюстендил

В Централната избирателна комисия (ЦИК) са постъпили по електронната поща жалби с вх. № МИ-15-759, № МИ-15-759/1, № МИ-15-759/2 и № МИ-15-759/3 от 8 октомври 2019 г. от Иван Георгиев Монов – представляващ ПП БДС „Радикали“, Йордан Тодоров Василев – представляващ ПП БЗНС, Красимир Боянов Велиновски – представляващ ПП ВМРО–БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, Николай Христов Чачов – представляващ ПП „НФСБ“ и Радослав Йорданов Радославов и Емилия Георгиева Димитрова – представляващи местна коалиция „Движение заедно за промяна“ (ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, ПП „НФСБ“, ПП „БЗНС“, ПП БДС „Радикали“, ПП „Обединена социалдемокрация“, ПП „НДСВ“, ПП „Движение 21“, ПК „Движение заедно за промяна“) срещу решения № 123 от 3 октомври 2019 г. и № 124 от 4 октомври 2019 г. на ОИК - Дупница, област Кюстендил. 
С оспорените решения № 123 от 3 октомври 2019 г. и № 124 от 4 октомври 2019 г. Общинска избирателна комисия – Дупница е одобрила графичния файл с образец на бюлетината по видове избори.
Жалбоподателите твърдят, че ОИК – Дупница е одобрила графичния файл с образец на бюлетината за кмет на община, кметство и общински съветници като в противоречие с Изборния кодекс и Решение № 1242-МИ от 27 септември 2019 г. на ЦИК изцяло е заличила имената на всички партии в Местна коалиция „Движение заедно за промяна“.
Жалбоподателите молят Централната избирателна комисия да отмени решения № 123 от 3 октомври 2019 г. и № 124 от 4 октомври 2019 г. на ОИК – Дупница, в обжалваната част, касаеща посочената местна коалиция и да разпореди бюлетината да бъде отпечатана във вид, който е в съответствие с правилата на Решение № 1242-МИ от 27 септември 2019 г. на ЦИК.
Според становище на ОИК – Дупница участниците в местната коалиция са 8 партии и партийни коалиции. Това е предпоставка за недостатъчно място, дори и при намален шрифт. Поради това ОИК – Дупница в решения № 123 от 3 октомври 2019 г. и № 124 от 4 октомври 2019 г., с които е одобрен графичният файл с образец на бюлетините за местните избори, за изписване наименованието на Местна коалиция Движение заедно за промяна (ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, ПП „НФСБ“, ПП „БЗНС“, ПП БДС „Радикали“, ПП „Обединена социалдемокрация“, ПП „НДСВ“, ПП „Движение 21“, ПК „Движение заедно за промяна“) се е съобразила с начина на изписване в бюлетината, оповестен в решения № 42, 43 и 44.
Централната избирателна комисия намира жалбите срещу обжалваните решения, макар и подадени от активно легитимирани лица, за процесуално недопустими като подадени срещу акт, който не подлежи на самостоятелно обжалване. Това е така, защото обжалваните решения одобряват графичния файл с образец на бюлетината, а самото съдържание на бюлетината по отношение на местна коалиция „Движение заедно за промяна“ е определено с решения № 42, № 43 и № 44 от 15 септември 2019 г. на ОИК – Дупница, които не са обжалвани в законоустановения тридневен срок и са влезли в сила.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите, подадени от Иван Георгиев Монов – представляващ ПП БДС „Радикали“, Йордан Тодоров Василев – представляващ ПП БЗНС, Красимир Боянов Велиновски – представляващ ПП ВМРО–БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, Николай Христов Чачов – представляващ ПП „НФСБ“ и Радослав Йорданов Радославов и Емилия Георгиева Димитрова – представляващи местна коалиция „Движение заедно за промяна“ (ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, ПП „НФСБ“, ПП „БЗНС“, ПП БДС „Радикали“, ПП „Обединена социалдемокрация“, ПП „НДСВ“, ПП „Движение 21“, ПК „Движение заедно за промяна“) срещу решения № 123 от 3 октомври 2019 г. и № 124 от 4 октомври 2019 г. на Общинска избирателна комисия - Дупница, област Кюстендил.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Дупница.

Решението на ОИК – Дупница подлежи на обжалване пред Административен съд - Кюстендил чрез ОИК – Дупница в тридневен срок.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения