Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1365-МИ
София, 10 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Светлозар Анастасов Николов, кандидат за кмет на община Варна, регистриран от коалиция „Ние, Гражданите“, срещу НОВА БРОАДКАСТИНГ ГРУП ЕООД и БТВ Медиа груп ЕАД

Постъпила е жалба с вх. № МИ-22-230 от 7 октомври 2019 г. от Светлозар Анастасов Николов, кандидат за кмет на община Варна, регистриран от коалиция „Ние, Гражданите“. Същата жалба е препратена и от ОИК – Варна по компетентност на Централната избирателна комисия.

Жалбоподателят сочи, че в качеството си на кандидат за кмет на община Варна е заявил желание пред управителите на НОВА БРОАДКАСТИНГ ГРУП ЕООД и БТВ Медиа груп ЕАД да участва в дебат за гр. Варна за предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г. Твърди, че на сайтовете на телевизиите няма посочена цена за платено участие в дебат за гр. Варна, както и безплатно участие, както и че не са посочени дати и места за провеждане на предизборни дебати. Посочва по дати и часове в кои предавания на медиите са се провели предизборни диспути: гр. Плевен – на 07.10.2019 г. и гр. Созопол – на 04.10.2019 г. от 16:10 ч. Счита, че НОВА БРОАДКАСТИНГ ГРУП ЕООД и БТВ Медиа груп ЕАД са нарушили правата му с оглед на изложените от него съображения и предвид обстоятелството, че продължават да организират предизборни диспути, при условия, които не са обявили за всички кандидати за кметове.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в срок и от лице с правен интерес, но разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:

След извършена служебна проверка ЦИК установява, че електронните медии са обявили условията и редът за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите на официалните си интернет страници. Предвид което е налице спазване на изискванията на чл. 198, ал. 4 и чл. 198, ал. 3 във връзка с чл. 179 ИК.

Отделно от горното, видно от сайта на Сметната палата е, че съгласно обявен списък на доставчици на медийни услуги, предоставили на Сметната палата информация за условията, цените и тарифите си във връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г., е че НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД и БТВ Медиа груп ЕАД са изпълнили задълженията си по чл. 194 ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 23 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Светлозар Анастасов Николов, кандидат за кмет на община Варна, регистриран от коалиция „Ние, Гражданите“, срещу НОВА БРОАДКАСТИНГ ГРУП ЕООД и БТВ Медиа груп ЕАД.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения