Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 136-ПВР/МИ
София, 10 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Берковица, област Монтана, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Берковица, област Монтана, от 04.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-32 от 08.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 25.07.2011 г. и на 01.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Берковица.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Берковица, област Монтана, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Гергана Петрова Антонова-Ценова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Емилов Веселинов

 

СЕКРЕТАР:

Живка Георгиева Симова-Стоянова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Пламен Дончев Първанов

 

 

Биляна Милотинова Стаменова

 

 

Тодор Кръстев Тодоров

 

 

Пламен Георгиев Рангелов

 

 

Николай Светославов Станоев

 

 

Цвета Димитрова Славкова

 

 

Марияна Ангелова Янакиева

 

 

Иванка Димитрова Александрова

 

 

Румяна Иванова Стоянова

 

 

Валентин Захариев Христов

 

 

Иван Георгиев Господинов

 

 

Бойка Михайлова Тоскова

 

 

Юлия Георгиева Евгениева

 

 

Мария Любомирова Костова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения